Privileged Access Management (PAM) je klíčovou součástí kybernetické strategie organizace. Odkazuje na procesy, politiky a technologie používané k řízení a zabezpečení privilegovaných účtů, které mají zvýšená přístupová práva k důležitým systémům a citlivým datům.

S naším PAM řešením můžete centralizovaně spravovat a monitorovat přístupy k administrátorským účtům, minimalizovat rizika spojená s neoprávněným přístupem a zlepšit celkovou bezpečnost vaší IT infrastruktury.

Naše PAM řešení vám poskytuje přesný přehled o aktivitách a oprávněních privilegovaných účtů a umožňuje vám snadno spravovat a řídit přístupy podle nejnovějších bezpečnostních standardů.

Implementace PAM řešení přináší několik klíčových výhod pro webové stránky IT společnosti.

Výhody:

 • Zvýšená bezpečnost
  PAM pomáhá chránit před interními hrozbami a vnějšími útoky tím, že pečlivě kontroluje a monitoruje přístup k privilegovaným účtům. Zajišťuje, že pouze oprávněné osoby mohou přistupovat k privilegovaným účtům, snižuje riziko neoprávněných akcí, které by mohly ohrozit citlivé informace nebo narušit důležité systémy.
 • Omezení rizik od vnitřních aktérů
  PAM řešení umožňují organizacím implementovat princip nejnižších oprávnění, který přiděluje uživatelům přístup pouze k prostředkům nezbytným pro jejich pracovní funkce. Tím se minimalizuje riziko zneužití privilegií ze strany interních aktérů nebo náhodného způsobení škody v důsledku nadměrného přístupu.
 • Dodržování regulačních požadavků
  Mnoho odvětví má přísné regulační požadavky týkající se ochrany citlivých dat. PAM řešení poskytují potřebné kontroly a schopnost auditovat, aby se prokázala shoda s těmito předpisy, jako je GDPR, HIPAA nebo PCI-DSS.
 • Zefektivněná správa
  PAM centralizuje správu privilegovaných účtů, což usnadňuje vytváření, úpravy a zrušování přístupu. Tím se snižuje administrativní zátěž a zajišťuje konzistentní použití přístupových práv v celé organizaci.
 • Zlepšená reakce na incidenty
  PAM řešení poskytují monitorování a záznam činností uživatelů s privilegovaným přístupem v reálném čase. To umožňuje organizacím rychle detekovat a reagovat na podezřelé nebo neoprávněné akce, což pomáhá minimalizovat dopad bezpečnostních incidentů a usnadňuje forenzní vyšetřování.

Celkově řečeno, implementace Privileged Access Management na webové stránky IT společnosti zajišťuje zvýšenou bezpečnost, omezuje rizika od vnitřních aktérů, zajišťuje dodržování předpisů, zefektivňuje správu a zlepšuje schopnost reagovat na incidenty. Efektivní správa a zabezpečení privilegovaných účtů organizacím výrazně snižuje riziko úniku dat, vnitřních hrozeb a neoprávněného přístupu k důležitým systémům a citlivým informacím.

Související produkty

lock_person
lock_person

Symantec PAM

Rozšiřte řízení privilegovaného přístupu s cílem chránit tajemství, umožnit DevSecOps a prosadit architekturu nulové důvěryhodnosti.

Naši zákazníci