Ochrana osobních údajů

Toto jsou zásady ochrany osobních údajů společnosti Catta Consulting s.r.o., se sídlem
Na Dolinách 167/42, 147 00 Praha 4, IČ: 28950976, DIČ: CZ28950976, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Praze, oddíl C, vložka 155314 (dále jen „my“).

Jelikož jsme správcem osobních údajů, rádi bychom Vás, uživatele webové stránky www.catta.cz, informovali o způsobu, jakým zpracováváme Vaše osobní údaje. Tyto zásady jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 – Obecným nařízením o ochraně osobních údajů („GDPR“).

1. Jak nás můžete kontaktovat:

Pokud máte jakýkoli dotaz, můžete se na nás obrátit prostřednictvím webového formuláře dostupného na našich webových stránkách, nebo pomocí e-mailu. Naše e-mailová adresa je info@catta.cz.

2. Pro jaké účely a na jakém právním základě zpracováváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem:

– poskytování našich služeb a uzavírání smluv,

– reagování na Vaše dotazy a žádosti v oblasti ochrany osobních údajů,

– zasílání obchodních sdělení,

– ochrany našich práv.

Vaše osobní údaje tedy zpracováváme především s cílem uzavřít s Vámi smlouvu o poskytování našich služeb.

Předmětem zpracování Vašich osobních údajů je:

– plnění smlouvy v případě poskytování našich služeb nebo uzavírání smluv,

– splnění právní povinnosti v rámci Vašich dotazů a žádostí týkajících se ochrany osobních údajů,

– náš oprávněný zájem v případě zasílání obchodních sdělení nebo ochrany našich práv,

– případný souhlas ve vztahu k zasílání obchodních sdělení.

3. Jaké informace o Vás zpracováváme a jak dlouho je uchováváme?

Vaše osobní údaje můžeme získávat a shromažďovat prostřednictvím našich webových stránek, formulářů, aplikací a dalších zařízení. Pro správné fungování a přizpůsobení našich webových stránek můžeme využívat soubory cookies. Ty nám umožňují zpracovávat následující osobní údaje: přihlašovací údaje, historii, geolokační údaje, IP adresu, informace o prohlížeči a zařízení a další statistické údaje.

Tyto informace nám pomáhají zlepšovat fungování stránek a poskytují nám statistiky o chování našich návštěvníků. Pro zajištění komunikace s klientem, zejména pro odpovědi na Vaše dotazy, můžeme zpracovávat následující osobní údaje: jméno a příjmení, telefonní číslo a e-mailovou adresu. Tyto informace zpracováváme za účelem vyřízení Vašich dotazů.

Pokud tyto údaje neposkytnete, nebudeme schopni poskytnout naše služby, protože jsou nezbytné pro uzavření smlouvy. Vaše osobní údaje můžeme uchovávat až 10 let od poskytnutí naší služby. V případě, že k poskytnutí služby nedošlo, a ani nedojde, údaje budou smazány do 12 měsíců od skončení poslední komunikace. 12 měsíců se jeví jako rozumně stanovená doba pro případ, že by došlo k obnově obchodních jednání. Vaše osobní údaje můžeme v konkrétním případě zpracovávat déle, pokud nám to stanoví některý z právních předpisů zejména v oblasti daní, účetnictví či archivnictví.

4. Kdo jsou naši partneři?

V souhlasu udělujete souhlas s nabídkami produktů a předáním osobních údajů našim vybraným obchodním partnerům. Naši obchodní partneři stejně dodržují pravidla ochrany osobních údajů a uzavřeli jsme s nimi smlouvu o zpracování osobních údajů. Seznam našich obchodních partnerů Vám rádi poskytneme na vyžádání.

5. Kdo může mít přístupy k Vašim osobním údajům?

Pro marketingové účely mohou mít k vašim údajům přístup i jiné subjekty, které zpracovávají osobní udaje jako tzv. zprostředkovatelé. Jejich úkolem je poskytovat služby společnosti. Například to mohou být třetí osoby, nebo externí společnosti, které spravují naše systémy nebo jiné služby zajišťující řádný chod společnosti a zpracování osobních údajů pro marketingové účely.

6. Příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny našim subdodavatelům, jakožto našim zpracovatelům osobních údajů. Může se například jednat o osoby, které s námi úzce spolupracují na základě živnostenského oprávnění, nebo se může jednat o naše případné externí IT správce či společnosti poskytující cloudové nebo online marketingové služby či služby e-mailingu.

Ozvěte se nám

Zaujala vás nabídka našich služeb a máte zájem o spolupráci? Potřebujete zodpovědět nějaké dotazy a poskytnout doplňující informace? Neváhejte nás kontaktovat info@catta.cz.