Mottem řízení portfolia je dělat správné věci, nejen dělat věci správně. Portfolio projektů lze charakterizovat jako kolekci komponent, do kterých organizace investuje, aby implementovala svou strategii.

Řízení portfolia představuje koordinované řízení jeho komponent s cílem dosáhnout specifických cílů organizace. Řízení portfolia zároveň reprezentuje příležitost pro řídicí orgány činit rozhodnutí, která stanoví nebo ovlivní směr komponent portfolia, a zajišťuje, že jsou identifikovány vzájemné vztahy mezi programy a projekty, a že zdroje jsou alokovány v souladu s prioritami organizace.

Řízení portfolia zahrnuje následující kroky:

 • 1. Analýza
  V rámci analýzy portfolia je zapotřebí velmi pečlivě odhadovat potenciální přínosy, důsledně se zabývat možnými riziky a tvořit potenciální scénáře budoucí situace. Výsledkem analýzy by měl být plán portfolia, který by měl v určitém časovém horizontu zajistit požadovaný přínos.
 • 2. Realizace plánu
  Dalším důležitým krokem je samotné zajištění dodávky projektů v rámci portfolia. Jedná se o řízenou realizaci plánu a jako takové obsahuje mimo jiné plánování a řízení financí, času, kapacit a jiných zdrojů. Při realizaci je nutné velmi pečlivě sledovat využití zdrojů - jednak z důvodu potřebných změn, ale i z pohledu budoucího finančního vyhodnocení portfolia.
 • 3. Vyhodnocení
  Poslední částí řízení portfolia je jeho vyhodnocení. V rámci hodnocení je minimálně třeba zhodnotit přínosy portfolia a plánované náklady na portfolio. Zjištěné skutečnosti se musí zohlednit při dalším kole plánování portfolia. Uvedené činnosti v podstatě představují způsob myšlení při strategickém řízení . Na tyto činnosti pak navazuje řízení projektů jako nástroj na zvládnutí jednotlivých projektů. Jak jsme již uváděli, řízení portfolií je koordinované řízení, pro které je vhodné využít sofistikovaný nástroj. Nástroj by Vám měl umožnit nejenom plánovat portfolio z pohledu zdrojů, času a strategických cílů, ale i poskytnout Vám možnost vytváření scénářů portfolia.

Úspěch při řízení portfolií závisí na schopnosti vyrovnat se s plánováním portfolia, dodáním a jejím hodnocením (a návaznými opatřeními).

Pomůžeme vám:

 • Zavést řízení porfolií do Vašeho firemního prostředí
 • Definovat strategické cíle s návazností na cíle portfolia
 • Implementovat nástroj pro řízení portfolia
 • Naučíme Vás portfolio řídit