Pro každého podnikatele je v dnešní době nejzásadnější dlouhodobé udržení konkurenceschopnosti na domácím i zahraničním trhu spojeného s maximálním profitem.

Důsledkem toho sílí tlak na management na všech úrovních a to hlavně na:

 • Snižování nákladů
 • Zefektivňování produkce
 • Rychlé zavedení produkce na trh

Toto všechno vyvolává nutnost přechodu od řízení založeném na intuici a empirii k řízení založenému na projektech. To znamená využít všech předností a zahraničních zkušeností s Projektovým řízení při řízení rapidních změn u nás.

Při posuzování úspěšnosti projektu je asi nejdůležitější fakt, jestli byl projekt vůbec zdárně dokončen. Dalšími kritérii jsou pak kvalita výsledku, vynaložený čas a náklady. Zde bývají u mnoha projektů značné rezervy. Lepším projektovým řízením tedy jako nezávislí profesionálové můžete dosáhnout úspory peněžních prostředků, mít více volného času či zvyšovat kvalitu.

Znalost kvalitní metodologie Vám může dodat sebedůvěru pro zvládnutí větších projektů a zároveň vyrovnat značnou konkurenční výhodu u zadavatelů, kteří již mají s projektovým řízením zkušenosti. Další výhody se pak týkají hlavně organizací a pracovních týmů – zavedení srozumitelné metodologie přináší opakovatelné metody a postupy, které se snáze sdělují novým členům projektového týmu a přispívají k lepšímu rozdělení pravomocí i zpřehlednění dokumentace.

Projektové řízení umožňuje:

 • Vysoce účinný nástroj řízení
 • Komplexní koncepce efektivního dosahování projektových cílů
 • Umožňuje manažerům dosáhnout odpovídající kvality produkce
  s minimálními nároky na čas a ostatní zdroje

Pomůžeme vám:

 • Definovat projektovou metodiku šitou na míru přímo Vašemu podnikání,
  postavenou na základech mezinárodních standardů
 • Zajistíme implementaci metodiky do standardních procesů společnosti
 • Proškolíme Vaše zaměstnance
 • Naučíme Vaše projektové manažery řídit projekty formou coachingu

Naši zákazníci