Jsme odborníci na platformu Rally, známou také jako CA Agile Central. Rally je vynikající nástroj pro správu agilních projektů a řízení celého životního cyklu vývoje softwaru. S našimi znalostmi a zkušenostmi s Rally jsme připraveni pomoci našim zákazníkům v maximálním využití tohoto výkonného nástroje.

Rally nabízí širokou škálu funkcí a nástrojů, které umožňují efektivní správu projektů, sledování pokroku, plánování a řízení zdrojů a mnoho dalšího. S Rally můžete snadno vytvářet agilní plány, sledovat a spravovat úkoly, sledovat a řídit pokrok projektů a zajišťovat transparentnost a spolupráci v týmu.

Výhody Rally:

 • Agilní řízení
  Rally je navržen tak, aby podporoval agilní metodologie jako Scrum, Kanban a další. To umožňuje vašemu týmu rychle reagovat na změny a dosáhnout lepšího výkonu.
 • Sledování a transparentnost
  S Rally máte přehled o stavu projektů, úkolech a plánech. To umožňuje transparentní komunikaci a včasnou identifikaci potenciálních problémů.
 • Synchronizace týmů
  Rally umožňuje týmům pracovat na společných cílech, sledovat pokrok a vzájemně se podporovat. To usnadňuje spolupráci napříč odděleními.
 • Přizpůsobitelnost
  Rally je konfigurovatelný podle specifických potřeb vaší organizace. Můžete vytvořit vlastní pracovní postupy, sledovat klíčové ukazatele výkonu a další.
 • Výkonná analýza
  Rally nabízí možnost generovat pokročilé reporty a analýzy, které vám pomohou porozumět výkonu vašich projektů a týmů a identifikovat oblasti na zlepšení.

S Rally můžete získat přehledný a souhrnný pohled na váš agilní vývoj a dosáhnout lepšího řízení projektů a portfolií. Poskytujeme našim zákazníkům nejen technickou podporu, ale také poradenství a osvědčené postupy v oblasti agilního řízení. Společně můžeme využít plný potenciál Rally a dosáhnout vynikajících výsledků v agilním vývoji softwaru.

Naši zákazníci