Řešení Clarity od společnosti Broadcom je standardem v oblasti řízení projektů a portfolií.

Řešení pomáhá organizacím plánovat od shora dolů a realizovat bezchybně zdola nahoru. Ryche se rozvíjející, otevřené a agilní řešení Clarity PPM napomáhá spojit obchodní a techologické cíle k vytvoření strategických scénářů, bilancování investičních portfolií, komunikovat akční plány a zefektivnit prostředky pro rychlou reakci na vzniklou poptávku a poskytnout správně řešení.

Clarity PPM obsahuje všechny základní PPM funkce:

 • Řízení projektů
  Nástroj je primárně postaven na řízení aktivit (námětů, projektů, služeb, aplikací, ...) v rámci celého životního cyklu včetně standardizace procesů jednotlivých aktivit. Na každý hlavní proces navazují podpůrné procesy pro řízení zdrojů, financí, požadavků, release atd.
 • Finanční řízení projektu
  Finanční řízení projektu je dnes koncipováno tak, aby splňovalo požadavky detailního finančního řízení všech organizací. Nástroj umožňuje vytvářet finanční plány z pohledu nákladů a výnosů, stejně tak i rozpočtové plány.
 • Řízení rizik, problémů a změn
  I ty nejlepší projektové plány jsou často vykolejeny vinou neočekávaných rizik a neřešených problémů. CA Clarity Project Manager dává členům Vašeho týmu větší kontrolu nad výsledky projektu díky tomu, že jim umožňuje systematicky řídit rizika, řešit problémy a vyřizovat žádosti o změny.
 • Řízení zdrojů
  Modul Clarity PPM Resource management slouží k plánování a řízení zdrojů, včetně sledování vytížení konkrétních zdrojů nebo rolí a reálné využití času. Řízení zdrojů je klíčovým bodem pro úspěšné dodávání projektu.
 • Integrace a podpora distribuované organizace
  Funkcionalita spolupráce v modulu CA Clarity™ Core umožňuje Vašim týmům, které pracují na jednotlivých projektech, efektivně komunikovat, sdílet poznatky, spravovat dokumenty a řešit případné problémy.
 • Reporty a portlety
  Nástroj Clarity PPM je postaven na principu poskytování on-line aktuálních dat o projektech. Jsou zde definovány přehledové portlety a dashboardy, které ukazují požadovaná data skrze celý životní cyklus projektu a předdefinované výstupy nezbytné pro řízení projektů.
 • Řízení aplikačního portfolia (APM)
  Dnešní CIO vědí lépe než kdokoliv jiný, že je nezbytné řešit rostoucí požadavky na nové technologie s ohledem na stále se snižující rozpočet. Zatímco požadavky zákazníků a uživatelů rostou, rozpočty nejen do IT technologií mají stagnující nebo dokonce klesající tendenci. Co s tím?

Implementace, provoz a podpora

Pro úspěšné využití CA PPM přinášíme implementaci a konfiguraci přímo na míru vaší organizaci. Společně optimalizujeme procesy, zajišťujeme efektivní správu zdrojů a poskytujeme nezbytné školení.

app_settings_alt
1. Implementace

Pro úspěšné použití CA PPM vám implementujeme a zprovozníme tento nástroj tak, aby vyhovoval potřebám a požadavkům vaší společnosti či organizace. Během implementace se společně s vámi zaměříme na optimalizaci procesů, dále samotnou konfiguraci a školení vašich uživatelů.

display_settings
2. Provoz

Po integraci do vašeho pracovního prostředí následuje provozní fáze. Nástroj umožní spravovat projektové a portfoliové aktivity, efektivní správu zdrojů a zajistí prostor pro plánování a spolupráci uživatelů.

3p
3. Podpora

IT podpora zajistí, aby systém fungoval spolehlivě a poskytne vám podporu během celého životního cyklu CA PPM. Ta zahrnuje reakce na dotazy, řešení požadavků a poskytování rad a doporučení. Součástí jsou i pravidelné aktualizace a školení, které zajistí vaši informovanost o nových funkcích a nejlepších postupech.

Dlouhodobé využití CA PPM jako strategického nástroje pro řízení projektů a portfolií a úspěšné nasazení se tak stává výsledkem prvních tří fází, které jsou spolu vzájemně provázané. 

4 kroky k racionalizaci aplikačního portfolia

 • 1. Vytvořte seznam aktivit
 • 2. Nastavte kritéria
 • 3. Stanovte hodnotu aplikací
 • 4. Přejděte k budoucímu stavu

Předtím, než organizace začne s transformací svého portfolia aplikací, musí vědět, co transformovat. Prvním krokem je především vytvoření soupisu existujících aktiv:

 1. Stanovení správce APM programu, který bude řídit proces v rámci organizace.
 2. Definování, co představují aplikace založené na unikátních vlastnostech a požadavcích.
 3. Analýza všech aktuálních aplikací v organizaci. Je bezpodmínečně nutné sdílet důležité informace, např. smlouvy, licence apod., dále vytěžovat dokumentovaná metadata aplikací, jak a kde se jaká aplikace používá.

Po vytvoření soupisu je dalším krokem charakterizace aplikací založená na určitém souboru kritérií, které Vám pomohou určit jejich hodnotu pro podnikání:

Vytvoření racionalizačních kategorií
Mapování aplikací do podnikových procesů

Posuzování žádostí podle hlavních kritérií, včetně :

 • Technické vhodnosti
 • Strategické vhodnosti
 • Obchodní hodnoty
 • Nákladů
 • Možností prodeje

Poté, co byla nastavena kritéria, je důležité ohodnocení jednotlivých aplikací podle toho, jaký mají dopad na hlavní obchodní činnost, náklady a rizika.

Hodnocení podle klíčových metrik :

 • chybovost aplikace
 • náklady na správu a údržbu
 • dostupnost a z toho vyplývající dopady na výkonnost
 • rychlost zpracování

Mapování aplikací podle hodnoty hlavního předmětu podnikání a spokojenosti uživatelů.

Pochopení úrovně rizika spojeného s provozem aplikací, založeného na kritičnosti aplikací, počtu uživatelů a celkové obchodní hodnotě.

Vlastní produkty

Nyní, když byly požadavky vyhodnoceny na základě jejich úrovně dopadu na podnikání, je dalším krokem zpracovat všechny uvedené údaje a využít je pro rozhodování o budoucím stavu:

 1. Zařazení všech požadavků do aplikačního portfolia.
 2. Vizualizace aplikačního prostředí běžného stavu a definování budoucího stavu tak, aby se dalo rozhodnout o ukončení aplikace, jejím nahrazení či jejím rozvoji z pohledu hlavního předmětu podnikání.
 3. Sestavení plánu přechodu, který bere v úvahu významné změny pro informační technologie, uživatele a podnikání.
 4. Posledním a důležitým faktem je pochopení, že racionalizace aplikací je nikdy nekončící proces, který se zase vrátí zpět do prvního kroku, neboť okolní prostředí se neustále vyvíjí a mění v průběhu času.

Vlastní add-ons

S našimi vlastními Add-ons pro Clarity CA pro PPM můžete získat přizpůsobitelná řešení, která se přesně hodí k vašim specifickým potřebám a procesům. Naše Add-ons zahrnují různé funkce, jako je rozšířené řízení zdrojů, lepší sledování a reporting projektů, automatizace procesů nebo integrace s dalšími nástroji a systémy.

business
business

Řízení korporátních rizik

Řízení korporátních rizik
access_time_filled
access_time_filled

Aplikační registr

Aplikační registr
generating_tokens
generating_tokens

Active Directory Connector

Active Directory Connector

Naši zákazníci