Portfolio řízení aplikací (Application Portfolio Management, APM) je klíčovým aspektem pro každou moderní IT společnost, která se snaží udržet krok s dynamickým prostředím informačních technologií a zároveň optimalizovat své aplikace a zdroje. Tento proces pomáhá společnostem efektivně spravovat svůj portfólio aplikací, identifikovat strategické cíle a rozhodovat se o investicích do IT tak, aby byly v souladu s obchodními potřebami. Zde jsou čtyři klíčové body, které ilustrují důležitost APM pro IT společnost.