Váš růst a inovace jsou úzce spjaty se špičkovým softwarovým řešením. Naši zkušení vývojáři pracují s nejmodernějšími technologiemi a metodami, abychom vám přinesli software, který plně odpovídá vašim potřebám. 

Od počáteční analýzy požadavků a návrhu architektury až po bezchybnou implementaci a pečlivé testování – jsme vaším spolehlivým partnerem v cestě k dokonalému softwarovému řešení.

Proces vývoje software

1

Získání a analýza požadavků

V této fázi se komunikuje se zákazníkem a sbírají se podrobné požadavky na software. Analýza zahrnuje identifikaci funkcionalit, očekávaných vlastností a omezení.

2

Návrh

Na základě shromážděných požadavků se vytváří návrh architektury systému, databázové struktury a uživatelského rozhraní. Tato fáze definuje způsob, jakým budou jednotlivé komponenty systému spolupracovat.

3

Implementace

V této fázi vývojáři píší zdrojový kód podle navržené architektury a specifikací. Kód je psán v programovacím jazyce a přizpůsobován potřebám projektu.

4

Testování

Vytvořený kód je podroben různým testovacím scénářům, které mají ověřit, zda software funguje podle očekávání. Testy mohou zahrnovat jednotkové testy, integrační testy, regresní testování a další.

5

Ověření a validace

Ověřování zahrnuje kontrolu, zda software splňuje specifikované požadavky. Validace se zaměřuje na to, zda software vyhovuje potřebám uživatelů a slouží k požadovanému účelu.

6

Nasazení

Hotový software je připraven k nasazení do reálného prostředí. To může zahrnovat instalaci na serverech, konfiguraci, zajištění dostupnosti a dalších technických úkonů.

7

Údržba a podpora

Po nasazení začíná fáze údržby, kde jsou sledovány výkonnostní parametry systému, řešeny chyby a prováděny aktualizace. Uživatelé mohou mít také potřebu podpory a řešení problémů.

8

Iterace a vylepšování

Na základě zpětné vazby od uživatelů a zkušeností s provozem software je možné provádět iterace, tj. opakovaně vylepšovat a rozšiřovat software.

9

Dokumentace

Během celého procesu vývoje by měla být udržována dokumentace. Ta obsahuje návody, technické specifikace, návrhy a další informace pro tým vývojářů a uživatele.

10

Ukončení projektu

Po dosažení cílů projektu, nasazení a zavedení software do provozu je projekt oficiálně ukončen. Může zahrnovat zhodnocení výsledků, předání zákazníkovi a vyhodnocení procesu vývoje pro budoucí zlepšení.

Naši zákazníci