V dnešní době je stále důležitější správně řídit investice do IT a vnímat IT jako nedílnou součást podnikání. IT Governance je dlouhodobým přístupem k informačním technologiím, který nám umožňuje pečlivě posuzovat dopady rozhodnutí a směřovat investice do IT efektivněji.

Věříme, že IT Governance nemůže existovat izolovaně, ale musí být součástí celkového řízení podniku. 

IT, jakožto nedílná součást DNA každého podniku, musí mít vlastní strategii údržby a rozvoje. Tato strategie se nesmí být odlišná od celkového směřování společnosti, naopak, musí s ní fungovat v harmonii. IT Governance se proto stává nesmírně důležitým prvkem celkového strategického řízení podniku.

Tím, že vaše IT definuje svou strategii, která rezonuje s podnikovou vizí, můžete efektivně reagovat na změny v podnikatelském světě. To vše musí probíhat efektivně, rychle a s ohledem na rozpočet. A klíčovým spojencem na této cestě je rámec IT Governance.

Vedení by mělo IT vnímat jako klíčový pilíř podnikání, nejen jako nástroj. Správným aplikováním IT Governance můžeme odhalit a vyřešit problémy dříve, než se objeví. Když propojíme stávající situaci se strategickými cíli, otevírají se nové perspektivy. IT Governance vám tak může přinést efektivní způsob rozhodování na základě pravdivých a aktuálních informací, které reflektují jedinečnost vaší organizace a jejího podnikatelského modelu.