CyberArk je přední řešení pro správu privilegovaných účtů (Privileged Access Management – PAM), které pomáhá organizacím ochránit své nejcennější aktiva před hrozbami spojenými s nedostatečnou správou a ochranou přístupu k privilegovaným účtům.

Výhody produktu CyberArk:

 • 1. Bezpečnost
  CyberArk pomáhá chránit nejcennější informace organizace tím, že omezuje a monitoruje přístup k privilegovaným účtům a citlivým údajům.
 • 2. Compliance
  Produkt usnadňuje dodržování regulací a normativních požadavků týkajících se ochrany dat a přístupu k nim.
 • 3. Snížení rizika
  Díky centrální správě a monitorování privilegovaných účtů organizace snižují riziko zneužití a úniku dat.
 • 4. Auditovatelnost
  Všechny akce spojené s privilegovanými účty jsou zaznamenávány a auditovatelné, což usnadňuje revizi a analýzu bezpečnostních incidentů.
 • 5. Centralizace správy
  Produkt umožňuje centralizovanou správu a zabezpečení hesel a certifikátů, což usnadňuje správu a snižuje náklady na IT.

CyberArk je klíčovým prvkem pro zajištění bezpečnosti a integrity vaší IT infrastruktury a může výrazně přispět k ochraně vašich aktiv před hrozbami. Společnost Catta Consulting vám může pomoci s implementací tohoto produktu a optimalizací vaší bezpečnostní strategie.

Naši zákazníci