Portál  služeb, kde jsou vidět všechny služby poskytované daným zákazníkem (bez instalace JAVA pro běh SOI Console). Aplikace je integrována přes webové služby na CA Service Operation Insight, logiku nad službami provádí  CA SOI. Umožňuje rychlý pohled na služby operátorům NOC/OPS s definovanými scénáři a kontakty pro další řešení.