Projekt se zabývá vývojem softwarového řešení v oblasti stanovování zbytkové životnosti tlakových systémů tepelných energetických zařízení a predikce jejich chování v dalším provozu za účelem minimalizace rizik havárií, optimalizace nákladů a plánování údržby a obnovy těchto systémů. Software bude určovat zbytkovou životnost tepelných energetických zařízení a ověří technologie orbitálního svařování. Bude tak umožněna automatizace procesu oprav distribuční soustavy.

SOFTWAROVÉ ŘEŠENÍ URČOVÁNÍ ZBYTKOVÉ ŽIVOTNOSTI KOVOVÝCH POTRUBÍ je spolufinancován Evropskou unií. Více zde.