Procesní analýza je klíčovým nástrojem, který může vaše organizace využít, kdykoliv potřebuje lépe pochopit a zdokonalit své pracovní toky. Výsledky analýzy jsou základem pro další zlepšování a reorganizaci.

Typické scénáře využití analýzy procesů zahrnují:

 • Vnitřní směrnice
  Popis procesů pro interní účely.
 • Pracovní náplně
  Popis, jakým způsobem jednotliví zaměstnanci provádějí své úkoly.
 • Klienti a partneři
  Popis instrukcí pro zákazníky při nákupu.
 • Zavádění nových systémů
  Připravenost pro implementaci nových systémů nebo aplikací.

Naši odborníci vám pomohou identifikovat, popsat a vizualizovat jednotlivé procesy ve vaší organizaci. 

Na konci obdržíte komplexní procesní model nebo mapu, která vám umožní lépe porozumět a upozorní na možné nedostatky a problémy. Kromě toho vám předložíme návrhy na optimalizaci, včetně ekonomického vyhodnocení nákladů a přínosů.

Připravíme vaše klíčové zaměstnance na účinnou tvorbu a udržování procesů, abyste mohli dosáhnout maximální efektivity ve vašem podnikání.