Bezpečnost je jedním z nejdůležitějších aspektů moderního IT prostředí. V naší IT společnosti se zaměřujeme na poskytování komplexních bezpečnostních řešení, která organizacím pomáhají chránit jejich data a systémy před kybernetickými hrozbami.

Jedním z našich klíčových produktů je „Identity Administration and Governance“. Tento produkt umožňuje organizacím centralizovaně spravovat a řídit identitní informace svých uživatelů. Díky tomu mohou organizace efektivně řídit přístupová práva a minimalizovat riziko neoprávněného přístupu k důležitým systémům a datům.

Dalším důležitým produktem je „Privileged Access Management“. Tento produkt slouží k řízení a monitorování privilegovaného přístupu k důležitým systémům a datům. Organizace mohou definovat a uplatňovat přísná bezpečnostní pravidla pro privilegované účty a zajistit tak ochranu před zneužitím a útoky ze strany interních nebo externích aktérů.

Pro zajištění bezpečnosti rozhraní mezi různými systémy a aplikacemi nabízíme produkt „Správa rozhraní“. Tento produkt umožňuje organizacím centralizovaně spravovat a monitorovat rozhraní, která slouží k propojení a komunikaci mezi různými IT systémy. Díky tomu mohou organizace minimalizovat rizika spojená s nedostatečnou bezpečností rozhraní a zajistit bezpečnou a efektivní komunikaci mezi systémy.

Posledním produktem, který nabízíme, je „Datově orientovaná hybridní bezpečnost“. Tento inovativní přístup k zabezpečení dat kombinuje prvky zabezpečení v cloudu a na místě. Organizace mohou využít nejmodernější technologie, jako jsou firewally, antiviry, detekce hrozeb a šifrování dat, aby zajistily ochranu svých dat na různých úrovních. Tím minimalizují riziko úniku dat a zachovávají integritu a dostupnost svých systémů.

3 hlavní výhody zajištění Bezpečnosti:

  • 1. Komplexní ochrana
    Naše řešení poskytuje organizacím komplexní ochranu proti různým typům kybernetických hrozeb. Využíváme kombinaci nejmodernějších technologií, jako jsou firewally, antiviry, detekce hrozeb a šifrování dat, aby byla zajištěna ochrana na různých úrovních. To pomáhá minimalizovat riziko úniku dat a zachovat integritu a dostupnost systémů.
  • 2. Flexibilita a škálovatelnost
    Naše řešení jsou navržená tak, aby byla flexibilní a škálovatelná, aby vyhovovala potřebám organizace. Bezpečnostní opatření lze snadno přizpůsobit a konfigurovat podle specifických požadavků a rizikového profilu organizace. To umožňuje organizacím rychle reagovat na nové hrozby a přizpůsobit svou bezpečnostní strategii.
  • 3. Centralizovaná správa a monitorování
    Umožňujeme organizacím centralizovaně spravovat a sledovat bezpečnostní opatření. To znamená, že správci mají přehled o stavu bezpečnosti celého IT prostředí a mohou rychle identifikovat a řešit případné problémy. Centralizovaná správa také usnadňuje implementaci a aktualizaci bezpečnostních politik a pravidel.

Naši zákazníci