S naším IAG řešením můžete spravovat a řídit přístupová práva uživatelů, zajišťovat soulad s předpisy a standardy, a minimalizovat rizika spojená s nedostatečnou správou identit.

Naše IAG řešení vám umožňuje centralizovaně spravovat uživatelské účty a přístupy, zajišťovat přesnou a aktualizovanou evidenci oprávnění, a provádět revize a auditovatelnost přístupových práv. S naším IAG řešením můžete minimalizovat riziko nesprávného přístupu k citlivým datům a zabezpečit vaši organizaci proti interním i externím hrozbám.

Spolupracujeme s našimi zákazníky, abychom pochopili jejich specifické bezpečnostní požadavky a přizpůsobili naše IAG řešení tak, aby plně odpovídala jejich potřebám. Naše IAG řešení je založeno na moderních technologiích a osvědčených postupech v oblasti správy identit a přístupových práv. S naším IAG řešením můžete získat kontrolu nad správou uživatelských identit a minimalizovat bezpečnostní rizika spojená s nedostatečnou správou přístupů.

Důvěřujte našim produktům pro bezpečnost a IAG a zabezpečte svou organizaci proti hrozbám v oblasti kybernetické bezpečnosti. S naším IAG řešením můžete dosáhnout vysoké úrovně bezpečnosti, transparentnosti a řízení přístupových práv.

Výhody:

 • Zvyšuje bezpečnost a ochranu
  Identity and Governance vám umožňují lépe spravovat a kontrolovat přístup k citlivým informacím. To znamená, že vaše data budou lépe chráněna před hrozbami, jako jsou kybernetické útoky, úniky dat a neoprávněný přístup.
 • Zjednodušuje správu uživatelů
  Díky Identity and Governance můžete centralizovat správu uživatelských účtů a oprávnění. To výrazně snižuje náklady a administrativní zátěž spojenou s vytvářením, upravováním a rušením účtů, což vede k efektivnějšímu provozu firmy.
 • Zlepšuje uživatelskou zkušenost
  Identity and Governance umožňují implementovat jednotné přihlašovací postupy a jednodušší autentizaci. To usnadňuje uživatelům přístup k aplikacím a službám, což zase vede k pozitivnímu dojmu o vaší firmě.
 • Dohled a auditování
  Identity and Governance poskytují nástroje pro dohled nad aktivitami uživatelů a auditování událostí. To je nezbytné pro dodržování regulací a standardů v oblasti ochrany dat, což může ochránit vaši firmu před pokutami a právními problémy.

Celkově lze říci, že Identity and Governance jsou nedílnou součástí moderního IT ekosystému a přinášejí značné výhody v oblasti bezpečnosti, efektivity a dodržování předpisů.

Zajímá vás více o Identity Administration and Governance?

Naši zákazníci