Robotic process automation (RPA) je softwarová technologie, která usnadňuje sestavení, nasazení a správu softwarových robotů, které emulují lidské akce v interakci s digitálními systémy a softwarem.

Stejně jako lidé mohou softwaroví roboti dělat věci, jako je porozumět tomu, co je na obrazovce, dokončit správné stisknutí kláves, procházet systémy, identifikovat a extrahovat data a provádět širokou škálu definovaných akcí. Ale softwaroví roboti to dokážou rychleji a důsledněji než lidé.

Robotická automatizace procesů zefektivňuje pracovní aktivity, díky čemuž jsou organizace ziskovější a flexibilnější . Zvyšuje také spokojenost, angažovanost a produktivitu zaměstnanců tím, že odstraňuje všední a stereotypní aktivity z jejich pracovních dnů.

RPA je neinvazivní a lze jej rychle implementovat k urychlení digitální transformace. A je ideální pro automatizaci pracovních postupů, které zahrnují starší systémy, které postrádají API, infrastruktury virtuálních desktopů (VDI) nebo přístup k databázi. Ale i pro moderní webové aplikace pro vytěžování dat.

6 důvodů proč využít RPA:

 • 1. Zvýšení efektivity a produktivity
  RPA umožňuje automatizovat opakující se a rutinní úkoly, což snižuje zátěž na lidské zdroje a umožňuje zaměstnancům zaměřit se na kreativnější a strategičtější úkoly.
 • 2. Snížení chyb
  Softwaroví roboti provádějí úkoly s minimální chybovostí, což vede ke snížení lidských chyb a tím i ke zlepšení kvality výstupů.
 • 3. Zrychlení procesů
  RPA dokáže zpracovat úkoly mnohem rychleji než lidé, což vede k výraznému zrychlení celkových podnikových procesů a zvýšení reakční doby.
 • 4. Minimální provozní náklady
  I přes počáteční investici do implementace RPA může být dlouhodobě provoz levnější než manuální práce, a to díky snížení potřeby lidských zdrojů a rychlé návratnosti investice.
 • 5. 24/7 provoz
  Softwaroví roboti mohou pracovat nepřetržitě, což umožňuje provozovat procesy 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, bez potřeby lidského dohledu.
 • 6. Lepší využití IT systémů
  RPA je schopna pracovat s různými IT systémy a aplikacemi bez nutnosti úprav infrastruktury. To znamená, že podniky mohou využívat existující technologie a optimalizovat je prostřednictvím automatizace.

Naši zákazníci