Analýza rizik dodavatelských řetězců (SCRM) je klíčovým prvkem strategie organizace v oblasti kybernetické bezpečnosti. Tento proces se zabývá identifikací, hodnocením a řízením rizik spojených s dodavatelskými řetězci, které jsou nezbytné pro plynulý provoz a bezpečnost vaší organizace.

Řešení analýzy rizik dodavatelských řetězců (SCRM), které společnost CATTA Consulting nabízí díky spolupráci s MasterCard, zahrnuje jedinečný produkt RiskRecon. RiskRecon je sofistikovaná platforma navržená k poskytování komplexního pohledu na bezpečnostní postavení dodavatelských řetězců organizace. Tato platforma kombinuje pokročilou analýzu dat a algoritmy umělé inteligence k identifikaci, hodnocení a řízení rizik spojených s dodavatelskými vztahy. S RiskRecon mohou organizace efektivněji řídit bezpečnostní rizika ve svých dodavatelských řetězcích a minimalizovat potenciální negativní dopady na své podnikání.

Výhody:

 • Identifikace klíčových rizik
  Analýza rizik dodavatelských řetězců umožňuje organizaci identifikovat klíčová rizika spojená s dodavatelskými řetězci a prioritizovat své bezpečnostní opatření. Tímto způsobem může organizace zaměřit své zdroje na nejvíce kritické oblasti a minimalizovat potenciální negativní dopady.
 • Prevence před výpadky dodavatelských řetězců
  Díky analýze rizik organizace může předvídat možné problémy v dodavatelských řetězcích a přijímat preventivní opatření, aby minimalizovala riziko přerušení provozu. To pomáhá zajišťovat kontinuitu podnikání a udržuje spokojenost zákazníků.
 • Zlepšená transparentnost a komunikace
  Provádění analýzy rizik dodavatelských řetězců podporuje transparentní komunikaci mezi organizací a dodavateli. To vytváří lepší porozumění rizikovým faktorům a umožňuje společné úsilí o jejich řešení, což může vést k posílení vztahů se dodavateli a zvýšení důvěry.
 • Efektivní alokace zdrojů
  Díky analýze rizik organizace lépe pochopí, které oblasti jejích dodavatelských řetězců vyžadují největší pozornost a zdroje. To umožňuje organizaci investovat své zdroje efektivněji a lépe se přizpůsobit dynamickým potřebám trhu.
 • Zlepšená konkurenční pozice
  Schopnost předvídat a řídit rizika v dodavatelských řetězcích může posílit konkurenční výhodu organizace. Spolehlivost a bezpečnost v dodavatelských vztazích mohou přitahovat nové zákazníky a zlepšit pověst organizace na trhu.

Související produkty

Zajímá vás více o Analýze rizik dodavatelských řetězců (SCRM)?

Naši zákazníci