Správa aplikačního portfolia je strategický přístup k řízení souboru aplikací v rámci organizace tak, aby byly co nejefektivněji využívány zdroje, dosahovány cíle a reagovalo se na měnící se potřeby.

Tento proces zahrnuje správu a optimalizaci všech aplikací, které organizace vlastní nebo provozuje, a to včetně plánování, hodnocení, aktualizací, migrací a odstranění aplikací v souladu se strategií a cíli organizace.

Jednotlivé kroky při správě aplikačního portfolia

1

Inventarizace a identifikace

2

Kategorizace a hodnocení

3

Analýza a strategické rozhodování

4

Plánování a prioritizace

5

Implementace a provádění změn

6

Monitoring a výkonnostní analýza

7

Zpětná vazba a optimalizace

8

Dlouhodobá strategie a aktualizace

9

Komunikace a spolupráce

10

Dokumentace