Chcete dosahovat maximálního potenciálu svých produktů a zabezpečit jejich úspěch na trhu? Náš portfoliový management produktů (PPM) je klíčem k efektivní správě a optimalizaci vašeho produktového portfolia. Pomůže vám identifikovat, vyhodnotit a následně vybrat takový produkt, který bude podporovat váš růst a současně bude v souladu s dlouhodobou strategií.

PPM řešení poskytuje nástroje pro správu rozsáhlých projektů, sledování plnění stanovených milníků a cílů, a optimalizaci alokovaných zdrojů. Můžete snadno vytvářet a upravovat plány projektů, sledovat pokrok a výkonnost, a řídit rizika. PPM řešení umožňuje provádět analýzy a simulace, abyste se mohli rozhodovat na základě dat a díky nim dosahovat nejlepších výsledků.

Díky našemu PPM získáte lepší přehled o vašem produktovém portfoliu, což vám umožní efektivně rozhodovat o prioritách, investicích a zdrojích. Dále je možné sledovat výkonnost vašich produktů, identifikovat potenciální příležitosti a rizika, a přizpůsobit své strategie na základě aktuálních informací.

Nezáleží na tom, zda jste malá, nebo velká společnost, PPM využijí všichni. Pomůže vám lépe porozumět vašim produktům, jejich tržnímu potenciálu a konkurenceschopnosti. Díky PPM budete mít přesný obraz o tom, které produkty si zaslouží vaši pozornost a investice.

Vlastní produkty

8 důvodů proč využít Product Portfolio Management:

 • 1. Optimalizace investic
  Portfolio produktů může obsahovat různé produkty či projekty s různými úrovněmi investic a rizik. Správné rozhodnutí o alokaci zdrojů a financí mezi produkty může pomoci maximalizovat návratnost investic.
 • 2. Rizikový management
  Diversifikace portfolia produktů může snížit riziko spojené s neúspěchem jednotlivých produktů. Pokud jedno z produktů selže, celkový dopad na organizaci bude menší, pokud bude portfolium různorodé.
 • 3. Strategická konzistence
  Produktové portfolio může být lépe vyvážené tak, aby odráželo dlouhodobou strategii organizace. Zajišťuje, že jednotlivé produkty jsou v souladu s cíli a hodnotami firmy.
 • 4. Výběr projektů
  Portfolio management pomáhá organizacím vybrat ty projekty a produkty, které mají největší potenciál k dosažení strategických cílů. Zabraňuje přeplňování portfolia nepodstatnými nebo nevhodnými projekty.
 • 5. Zvýšení efektivity
  Efektivní řízení portfolia produktů umožňuje lépe alokovat zdroje, což vede k efektivnějšímu využívání času, financí a lidských zdrojů.
 • 6. Reakce na změny trhu
  Pravidelná analýza a aktualizace portfolia umožňuje organizaci lépe reagovat na změny v trhu, konkurenční prostředí nebo preferencích zákazníků.
 • 7. Zlepšení komunikace
  Produktové portfolio může sloužit jako nástroj pro komunikaci jak uvnitř organizace, tak směrem k externím zainteresovaným stranám. Pomáhá jasněji prezentovat směr a rozsah aktivity firmy.
 • 8. Prioritizace zdrojů
  Portfolium umožňuje efektivně rozhodovat o tom, které projekty mají nejvyšší prioritu, a přerozdělovat zdroje podle aktuálních potřeb a podmínek.

Naši zákazníci