Mobilita, kolaborativní samoobsluha a nové uživatelské rozhraní xFLow analyst poskytují moderní uživatelské prostředí pro přístup ke službám a provádění úkolů, což může přispět k přijetí, spokojenosti a produktivitě uživatelů.

Náš software IT service desk poskytuje inovativní správu změn, rozsáhlou automatizaci a obsah osvědčených postupů, které pomáhají umožnit proaktivní přístup ke správě služeb IT a snížit náklady a rizika podniku.

Software CA Service Desk Manager je navržen tak, aby pomohl analytikům oddělení IT služeb využít každý okamžik prostřednictvím dynamického prostředí a umožnil jim poskytovat skvělé služby zákazníkům bez obav z příliš náročných procesů nebo metrik. Díky tomuto řešení mohou týmy přijmout týmovou práci namísto práce z oddělených zásobníků znalostí a nesouvislé komunikace.

Výhody CA Service Desk Manager:

 • 1. Centralizovaná správa incidentů a požadavků
  CA Service Desk Manager umožňuje organizacím centralizovaně sledovat, spravovat a řešit incidenty a požadavky od uživatelů a zákazníků. To znamená, že všechny incidenty, problémy a požadavky jsou evidovány na jednom místě, což usnadňuje rychlé a efektivní řešení a zároveň umožňuje sledování výkonnosti a kvality poskytovaných služeb.
 • 2. Automatizace a workflow
  Software nabízí pokročilou automatizaci a konfigurovatelné pracovní postupy (workflows), což umožňuje zefektivnit opakující se úkoly a procesy. To zlepšuje rychlost a konzistenci řešení, snižuje lidské chyby a zvyšuje spokojenost uživatelů.
 • 3. Reportování a analýza
  CA Service Desk Manager poskytuje rozsáhlé možnosti pro reportování a analýzu dat. Organizace mohou generovat různé typy reportů a sledovat klíčové metriky spojené s IT službami, jako je čas reakce, doba řešení, dostupnost služeb a další. Tato data pak mohou pomoci identifikovat oblasti zlepšení a přizpůsobit poskytované služby potřebám zákazníků.
 • 4. Integrace a rozšířitelnost
  CA Service Desk Manager je schopen integrovat se širokou škálou dalších IT nástrojů a systémů, jako jsou monitorovací nástroje, konfigurační databáze a další. To umožňuje organizacím vytvářet komplexní ekosystémy IT řízení služeb. Software také nabízí rozšiřitelnost a přizpůsobení prostřednictvím vlastních skriptů, rozšíření a integrací, což umožňuje lépe vyhovět unikátním potřebám organizace.

Naši zákazníci