Vývoj software.

Vývoj software

Vývoj software

Dashboard pro CA Service Operation Insight (SOI)

Portál  služeb , kde jsou videt vsechny sluzby poskytovane daným zákazníkem (bez instalace JAVA pro běh SOI Console) Aplikace je integrována přes webové služby na CA Service Operation Insight, logiku nad službami provádí  CA SOI. Umožňuje rychlý pohled na služeb operátorům NOC/OPS  s definovanými scénáři a kontakt y pro další řešení.

Meeting minutes

PoAdd-on do apliace CA Clarity PPM, který Vás efektivně provede schůzkou, od její přípravy, nastavení agendy a výstupů. Integrace s CA Clarity PPM pomůže při zadání ať už menších aktivit či úkolů, tak i začlenění větších celků do projektu.

 

Back to Top
cs_CZČeština
en_USEnglish cs_CZČeština