Základní charakteristika

PRINCE2

Jedná se o mezinárodně uznávanou a používanou metodiku řízení projektů: metodika PRINCE2 (Projects in Controlled Environment) byla vytvořena více než sto padesáti společnostmi s mnohaletými zkušenostmi v oblasti projektového řízení a je dnes nejrozšířenější PM metodikou v Evropě.

PRINCE2 stojí na sedmi principech, tvoří ji sedm procesů a popisuje sedm témat. Vzhledem k možnosti (v podstatě nutnosti) přizpůsobit metodiku PRINCE2 v rámci aktuálního prostředí projektu je nutné porozumět principům, které jsou páteří metodiky.

Dokumenty je možno sdružovat, zjednodušovat, případně nepoužít. Procesy mohou být velmi zjednodušeny a každý z nich má mnoho možností použití podle velikosti projektu. Principy ale zůstávají a zaručují, že projekt je projektem PRINCE2, neboli projektem v kontrolovaném prostředí.

Další významnou předností PRINCE2 je popisnost nejen na úrovni procesů, ale i dokumentů. PRINCE2 nechává sice na jedné straně prostor pro přizpůsobení, na straně druhé ale vede projektového manažera všemi klíčovými činnostmi, počínaje projektovým mandátem, který projekt spouští, až po schválení ukončení projektu řídící radou.

Na rozdíl od PMBOK existuje v PRINCE2 jednoznačný proces určující fungování řídícího výboru. Pravomoci a zodpovědnosti za vývoj projektu jsou jednoznačně stanoveny a rozděleny mezi projektového manažera a řídící výbor projektu. PRINCE2 dává dokonce plnou zodpovědnost za projekt do rukou sponzora projektu předsedajícího řídícímu výboru, a nikoliv samotnému projektovému manažerovi. Toto rozdělení vnáší do metodiky jasný řád a zvláště méně zkušeným projektovým manažerům vymezuje pravidla hry.
Po naplánování projektu a vypracování obchodního případu (zdůvodnění projektu či obhájení investice) opět přichází schválení řídícího výboru, který dává pokyn k zahájení následné etapy. Právě striktní rozdělení projektu na etapy dává zodpovědným manažerům možnost včas identifikovat případné problémy a zasáhnout. V projektech PRINCE2 by tedy nemělo docházet k tomu, že vedení projektu pozná až příliš pozdě nevyhnutelné překročení rozpočtu nebo zásadní nedodržení časového harmonogramu.

Kromě zmiňovaných sedmi procesů (Starting Up a Project, Initiating a Project, Directing a Project, Controlling a Stage, Managing Product Delivery, Managing a Stage Boundary a Closing a Project) identifikoval PRINCE2 sedm témat a rozpracoval je tak, aby dávaly projektovému manažerovi dostatečné vodítko při zachování prostoru pro modifikaci:

Pomůžeme Vám:

  • přizpůsobit projektovou metodiku PRINCE2 na míru Vašemu podnikání
  • zajistíme implementace metodiky do standardních procesů společnosti
  • definujeme povinné dokumenty nutné pro řízení projektů
  • zajistíme proškolení projektových manažerů
  • naučíme Vaše projektové manažery řídit projekty formou coachingu

To se mi líbí!

Máte pocit, že toto řešení by mohlo být pro Vás to pravé? Neváhejte nás kontakovat, rádi Vám poradíme.
Kontaktujte mě

Back to Top
cs_CZČeština
en_USEnglish cs_CZČeština