Základní charakteristika

Management kvality, rizik a otevřených bodů

Podle odhadů renomované společnosti Gartner končí dvacet až třicet pět procent implementací systémů nezdarem. Běžný zákazník, který implementuje nový rozsáhlý informační systém jen jednou za mnoho let, přirozeně nemůže mít dostatek zkušeností a adekvátních zdrojů na to, aby dokázal být dodavateli rovnocenným partnerem.

Quality Assurance (QA) se v dnešní době stává nedílnou součástí většiny projektů. Obecně lze říci, že cílem Quality Assurance je zajistit, aby výstupy z daného systému odpovídaly projektovému zadání a měly příslušnou, předem definovanou kvalitu. I když jde na první pohled o velmi logický požadavek, v reálných podmínkách není často naplněn.

QA se týká obecně všech procesů od návrhu, vývoje, nasazení, údržby až po dokumentaci produktu. Cílem této aktivity je dohlédnout na to, aby produkt byl vytvářen tak, že jeho jednotlivé části budou mít odpovídající kvalitu, která byla určena.

Právě v hlídání procesních a organizačních aspektů projektu tkví jádro činnosti QA. Lze na něj s trochou nadsázky nahlížet jako na „projektového policistu“, který má v popisu práce „pomáhat a chránit“. QA na jednu stranu hlídá, kontroluje a upozorňuje na nesrovnalosti a odchylky od metodik, definovaných procesů, standardů, stanovených milníků apod., na druhou stranu by ale mělo být schopno i povzbudit a rámcově poradit na základě zkušenosti z jiných obdobných projektů.

Nemělo by však řešit věcnou implementační problematiku (například co a jak v konkrétní situaci implementovat), aby se nedostalo do konfliktu zájmů. QA by mělo konat tak, aby jeho zjištění byla transformovatelná do skutečných, v optimálním případě i měřitelných opatření, a nikoli konat tak, aby si svým konáním jen vytvářelo alibi typu „já jsem Vám to přece říkal“ pro případ neúspěchu.

Složitá a komplikovaná realita ukazuje, jak snadné je ve shonu implementačních projektů zapomínat i na základní projektové návyky, které jsou však důležité pro zajištění řiditelnosti projektu a úspěšné nasazení nového informačního systému. Kontrola a zajištění dodržování definovaných projektových pravidel, procesů a standardů externí autoritou a přenesení zkušeností z obdobných implementačních projektů, je cenným a nenahraditelným přínosem QA.

Pomůžeme Vám:

  • nastavit pravidla QA pro projektové řízení
  • provádět roli QA na Vašem projektu
  • naučit se řídit QA na realizovaných projektech

To se mi líbí!

Máte pocit, že toto řešení by mohlo být pro Vás to pravé? Neváhejte nás kontakovat, rádi Vám poradíme.
Kontaktujte mě

Back to Top
cs_CZČeština
en_USEnglish cs_CZČeština