Základní charakteristika

IT Governance

IT Governance je vyjádřením dlouhodobého přístupu k informačním technologiím, vyjádřením současné potřeby řídit IT jako podnikání, pečlivě posuzovat dopady jednotlivých rozhodnutí a rozhodování samotného a více cíleně směřovat investice proudící do IT.

V posledních letech jsme svědky toho, že investice do IT jsou stále více podmiňovány jejich návratností a IT je považováno za nedílnou součást podniku a jako takové má za povinnost budovat vlastní strategii údržby a rozvoje, a to samozřejmě v souladu se strategií rozvoje podniku jako celku. IT governance nemůže být izolovanou disciplínou, ale musí se stát součástí koncepce řízení podniku jako celku, alespoň takového podniku, který se odevzdal konceptu strategického řízení.

Veskrze pravdivě lze konstatovat, že od určité hranice je zapotřebí řídit IT jako podnikání samotné, stanovovat strategii IT, která musí být v souladu se strategií podniku, jeho podnikáním a jednotlivými plány. IT musí být připraveno rychle a efektivně reagovat na změny v podnikatelském modelu, a to všechno činit kvalitně, včasně a především hospodárně. Cestou k tomu, jak těmto výzvám cíleně čelit, je rámec IT Governance.

Vrcholové vedení by se o IT mělo zajímat jako o koherentní součást a opěrnou hůl podnikání. V případě správné aplikace rámce řízení IT je možno odhalit a řešit problémy dříve než za standardních podmínek. V okamžiku zpřehlednění stávající situace a jejím prolinkováním na strategické cíle společnosti získáváme najednou úplně odlišný pohled na vnitropodnikovou situaci.
IT governance by tedy mělo, v případě správného uchopení problematiky, poskytnout možnost efektivního rozhodování na základě pravdivých a aktuálních informací s ohledem na unikátnost podniku a jeho podnikatelského modelu.

To se mi líbí!

Máte pocit, že toto řešení by mohlo být pro Vás to pravé? Neváhejte nás kontakovat, rádi Vám poradíme.
Kontaktujte mě

Back to Top
cs_CZČeština
en_USEnglish cs_CZČeština