Konzultace a poradenství.

Konzultace a poradenství

CATTA Consulting je díky svým bohatým zkušenostem a širokému porfoliu služeb, zejména z oblasti auditů, analýz, bezpečnosti, procesního a projektového řízení partnerem našich zákazníků z hlediska konzultačních služeb.

Naše zkušenosti jsou založeny na mnoha realizovaných projektech a zkušenostech s poskytováním podpory a údržby a v neposlední řadě z četných konzultačních aktivit pro nejrůznější zákazníky z mnoha segmentů.

Naše konzultační a poradenská činnost se zaměřuje zejména na audity aplikací, bezpečnosti, business procesů, integrační platformy, řízení projektů a portfolií a v neposlední řadě konzultací v oblasti IT Governance.

Našim zákazníkům vždy doporučujeme svěřit své projekty do rukou zkušených dodavatelů, případně konzultovat řešení s ověřeným partnerem. Jedině tak je možné zaručit úspěch projektů, maximální kvalitu a zhodnocení provedených investic.

CATTA Constulting Vám může nabídnout:

  • Audit stávajících aplikací, zhodnocení jejich využitelnosti, následného rozvoje
  • Kontultace v oblasti integrační platformy, bezpečnosti
  • Příprava a řízení projektu – mezi často využívané služby při přípravě projektu patří např. ekonomická analýza, definice podnikatelského záměru atd.
  • Realizace projektu – ve fázi realizace projektu vám pomůžeme např. řízením dodavatelů, auditem projektové činnosti, u projektů z EU s přípravou monitorovacích zpráv a žádostí o platbu, komunikací se zprostředkujícím subjektem či poskytovatelem dotace, sledování uznatelnosti nákladů apod.
  • Výběrová řízení – jsme připraveni realizovat celé výběrové řízení, případně zajistit pouze jeho části (např. zpracování zadávací dokumentace, příprava kvalifikačních kritérií) anebo poskytnout konzultace při realizaci vlastními silami

Projektové řízení

Při posuzování úspěšnosti projektu je asi nejdůležitější fakt, zda-li byl vůbec projekt zdárně dokončen. Dalšími kritérii jsou pak kvalita výsledku, vynaložený čas a náklady. Znalost kvalitní metodologie Vám může dodat sebedůvěru pro zvládnutí větších projektů a zároveň zajistit značnou konkurenční výhodu.
Zjistit více

PRINCE2

Jedná se o mezinárodně uznávanou a používanou metodiku řízení projektů: metodika PRINCE2 (Projects in Controlled Environment) byla vytvořena více než sto padesáti společnostmi s mnohaletými zkušenostmi v oblasti projektového řízení a je dnes nejrozšířenější PM metodikou v Evropě.
Zjistit více

Řízení portfolia

Mottem řízení portfolia je dělat správné věci, namísto dělat věci správně. Portfolio projektů lze charakterizovat jako kolekci komponent, do kterých organizace investuje, aby implementovala svou strategii.
Zjistit více

Řízení dodávky projektu

Životní cyklus služby představuje její postavení na trhu. Řízení životního cyklu je jednou z klíčových úloh řízení marketingu a prodeje. Product Lifecycle Management je informační platforma, která v sobě zahrnuje technické, výrobní i marketingové údaje o daném výrobku.
Zjistit více

Technické konzultace

Řešíte začlenění nové technologie do vlastní ICT infrastruktury? Potřebujete řešit integraci existujících systémů s novým řešením? Potřebujete zjistit, které systémy ve firmě rozvíjet tak, aby podpořily Vaše podnikatelské aktivity? Nevíte si rady s výběrem vhodného nástroje pro řízení projektů?
Zjistit více

Management kvality, rizik a otevřených bodů

Quality Assurance (QA) se v dnešní době stává nedílnou součástí většiny projektů. Obecně lze říci, že cílem Quality Assurance je zajistit, aby výstupy z daného systému odpovídaly projektovému zadání a měly příslušnou, předem definovanou kvalitu.
Zjistit více

IT Governance

IT Governance je vyjádřením dlouhodobého přístupu k informačním technologiím, vyjádřením současné potřeby řídit IT jako podnikání, pečlivě posuzovat dopady jednotlivých rozhodnutí a rozhodování samotného a více cíleně směřovat investice proudící do IT.
Zjistit více

Procesní analýza

Procesní analýza je jednou z nejdůležitějších analytických technik, které by organizace měly využívat, kdykoliv potřebuje zjistit či popsat tok práce, zlepšit výkonnost, účelnost, efektivnost, hospodárnost nebo profitabilitu.
Zjistit více

Nejste si jisti konkrétním řešením?

Svěřte se do rukou profesionálům s více než 15 lety zkušeností v oblasti IT analýzy a poradenství!

Back to Top
cs_CZČeština
en_USEnglish cs_CZČeština