ŽIVOTNOST

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU:
37 404 065,30 Kč
Národní soukromá částka:
16 030 313,70 Kč
Celková částka:
53 434 379,00 Kč

Cílem projektu je výzkum a vývoj softwarového řešení v oblasti stanovování zbytkové životnosti tlakových systémů tepelných energetických zařízení a predikce jejich chování v dalším provozu za účelem minimalizace rizik havárií, optimalizace nákladů a plánování údržby a obnovy těchto systémů. Výstupy projektu bude software určující zbytkovou životnost tepelných energetických zařízení a o věřená technologie orbitálního svařování umožňující zvýšení automatizace procesu oprav distribuční soustavy.