Základní charakteristika

Řízení projektů

Nástroj je primárně postaven na řízení aktivit (námětů, projektů, služeb, aplikací, …) v rámci celého životního cyklu včetně standardizace procesů jednotlivých aktivit. Na každý hlavní proces navazují podpůrné procesy pro řízení zdrojů, financí, požadavků, release atd.

Projektové řízení obsahuje funkcionality, které jsou nezbytné pro řízení projektů, tak aby odpovídaly metodice projektového řízení užívaného zákazníkem:

 • Implementace metodických postupů do systému

 • Nastavení typů projektů

 • Nastavení členů týmu pro práci na projektu

 • Vytváření harmonogramu projektu a zadávání úkolů členům týmu

 • Správa projektových dokumentů

 • Vytváření zpráv o stavu projektu

 • Řízení rizik na projektu (nastavení procesu práce s riziky, katalog rizik)

 • Řízení problémů a změn (nastavení procesu změnového řízení)

 • Finanční řízení projektu

 • Detailní plánování projektů

 • Status reporty projektu

To se mi líbí!

Máte pocit, že toto řešení by mohlo být pro Vás to pravé? Neváhejte nás kontakovat, rádi Vám poradíme.
Kontaktujte mě

Správa dokumentů

Nástroj obsahuje dvě části pro řízení projektových dokumentů. První částí je Knihovna znalostí, která slouží jako úložiště dokumentů týkajících se zásad a postupů pro všechny uživatele systému.
Knihovnu znalostí můžete použít pro ukládání generických dokumentů. Většina uživatelů do této knihovny může přistupovat, ale jejich oprávnění přístupu k jednotlivým složkám se může lišit.

Druhou částí pro řízení projektových dokumentů je Manažer dokumentů v rámci složky Spolupráce, která přímo souvisí s konkrétním projektem. K tomuto dokumentovému úložišti mají přístup pouze nadefinovaní účastníci projektu (projektový tým a management) a jejich oprávnění jsou řízena na úrovni projektových práv (číst, vkládat, upravovat). V rámci tohoto úložiště dokumentů lze řídit akce přímo nad jednotlivými složkami i samotnými dokumenty (nová složka, stáhnout vše, stáhnout postupně, povolení, přidat dokumenty apod.)

Back to Top
cs_CZČeština
en_USEnglish cs_CZČeština