Základní charakteristika

Řízení aplikačního portfolia

Optimalizujte rozdíl mezi náklady na technologie a IT budgetem

Dnešní CIO vědí lépe než kdokoliv jiný,  že je nezbytné řešit rostoucí požadavky na nové technologie s ohledem na stále se snižující rozpočet. Zatímco požadavky zákazníků a uživatelů rostou, rozpočty nejen do IT technologií mají stagnující nebo dokonce klesající tendenci. Co s tím? Využít každou příležitost ke zvýšení efektivity, snižovat v maximální míře náklady a vytěžit co nejvíce ze stávajících benefitů.

To se mi líbí!

Máte pocit, že toto řešení by mohlo být pro Vás to pravé? Neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám poradíme.
Kontaktujte mě

Aplication Portfolio Management (APM) je jednou z oblastí IT, kde lze tyto výhody vytěžit. Zde můžeme překlenout propast mezi požadavky zákazníků a omezeným rozpočtem. APM nám umožní:

 • zjednodušit IT podporu a snížit náklady na redundantní podporu, nedostatečně využívané či zastaralé aplikace
 • identifikovat a racionalizovat aplikace, pochopit jejich související náklady, rizika a obchodní hodnoty
 • určit ideální způsob, jak využít nových a stávajících technologií, které poskytují maximální obchodní hodnotu a splňují potřeby stále více náročných uživatelů

4 kroky k racionalizaci aplikačního portfolia

Při konfrontaci s uživatelem, informačními technologiemi a obchodními výzvami spojenými s transformací technologií bývá pro organizace odstrašujícím závazkem racionalizace aplikačního portfolia a společnosti často neví, kde vlastně začít.

Pomocí  špičkových metodik APM byl vytvořen čtyřstupňový proces, který má tuto nejistotu zmírnit. Metoda nabízí příručku, kterou mohou organizace využít ke sledování a neustálému zlepšování procesu APM.

Krok 1

Vytvořte seznam aktivit

Předtím, než organizace začne s transformací svého portfolia aplikací, musí vědět, co transformovat. Prvním krokem je především vytvoření soupisu existujících aktiv:

Stanovení správce APM programu, který bude řídit proces v rámci organizace.

Definování, co představují aplikace založené na unikátních vlastnostech a požadavcích.

Analýza všech aktuálních aplikací v organizaci. Je bezpodmínečně nutné sdílet důležité informace, např. smlouvy, licence apod., dále vytěžovat dokumentovaná metadata aplikací, jak a kde se jaká aplikace používá.

Krok 2

Nastavte kritéria

Po vytvoření soupisu je dalším krokem charakterizace aplikací založená na určitém souboru kritérií, které Vám pomohou určit jejich hodnotu pro podnikání:

Vytvoření racionalizačních kategorií
Mapování aplikací do podnikových procesů
Posuzování žádostí podle hlavních kritérií, včetně :

 • technické vhodnosti
 • strategické vhodnosti
 • obchodní hodnoty
 • nákladů
 • možností prodeje

Krok 3

Stanovte hodnotu aplikací

Poté, co byla nastavena kritéria, je důležité ohodnocení jednotlivých aplikací podle toho, jaký mají dopad na hlavní obchodní činnost, náklady a rizika.

Hodnocení podle klíčových metrik :

 • chybovost aplikace
 • náklady na správu a údržbu
 • dostupnost a z toho vyplývající dopady na výkonnost
 • rychlost zpracování

Mapování aplikací podle hodnoty hlavního předmětu podnikání a spokojenosti uživatelů.

Pochopení úrovně rizika spojeného s provozem aplikací, založeného na kritičnosti aplikací, počtu uživatelů a celkové obchodní hodnotě.

Krok 4

Přejděte k budoucímu stavu

Nyní, když byly požadavky vyhodnoceny na základě jejich úrovně dopadu na podnikání, je dalším krokem zpracovat všechny uvedené údaje a využít je pro rozhodování o budoucím stavu:

 • zařazení všech požadavků do aplikačního portfolia
 • vizualizace aplikačního prostředí běžného stavu a definování budoucího stavu tak, aby se dalo rozhodnout o ukončení aplikace, jejím nahrazení či jejím rozvoji z pohledu hlavního předmětu podnikání
 • sestavení plánu přechodu, který bere v úvahu významné změny pro informační technologie, uživatele a podnikání
 • posledním a důležitým faktem je pochopení, že racionalizace aplikací je nikdy nekončící proces, který se zase vrátí zpět do prvního kroku, neboť okolní prostředí se neustále vyvíjí a mění v průběhu času

Plánování shora dolů, realizace zdola nahoru

Řešení CA Clarity od společnosti CA Technologies je standardem v oblasti řízení projektů a portfolií. Řešení pomáhá organizacím plánovat od shora dolů a realizovat bezchybně zdola nahoru. Rychle se rozvíjející, otevřené a agilní řešení CA Clarity napomáhá spojit obchodní a technologické cíle k vytvoření strategických scénářů, bilancování investičních portfolií, komunikovat akční plány a zefektivnit prostředky pro rychlou reakci na vzniklou poptávku a poskytnout tak správné řešení.

Nástroj Portfolio Management s CA Clarity ™ Project & Portfolio Management (PPM) je navržen tak, aby pomohl organizacím překlenout propast mezi rostoucími nároky technologií a dostupného rozpočtu. Přináší data pro rozhodovací proces, který snižuje náklady a složitost spojenou se správou, modernizací a optimalizací aplikačního portfolia.

CA Clarity PPM pro Application Portfolio Management pomáhá organizacím:

 • uvolnit zdroje na financování novinek
 • zjednodušit aplikační portfolia
 • snížit náklady
 • reagovat rychle na požadavky trhu a potřeby uživatelů
Back to Top
cs_CZČeština
en_USEnglish cs_CZČeština