Základní charakteristika


Integrace

Nabízíme již předpřipravené řešení v podobě jednotlivých konektorů, které řeší nejpalčivější uvedená témata u většiny našich zákazníků. Nutné je pouze nadefinovat rozsah předdefinovaných dat a formu jejich získání směrem do řešení CAPPM.

Kalendář

Potřebujete zohlednit naplánované dovolené ve vašem projektu? Pak tu máme přesně řešení pro váš problém. Jedná se o jednoduchou synchronizaci kalendáře jednotlivých zdrojů na základě informací o plánování dovolených či jiné nedostupnosti zdroje v budoucnosti. Na základě dat poskytnutých z docházkového nebo jiného interního HR systému dojde k propisu do nástroje CAPPM, což vám umožní mnohem přesnější plánování zdrojů na projektech.

Docházkový systém

Chcete znát efektivitu práce a docházky svých zaměstnanců a již máte interní docházkový systém? Pokud ano, tak nabízíme v rámci řešení CAPPM jednoduchou integraci s docházkovým systémem, který umožňuje práci s docházkou a její porovnání s výkazem práce.

Service Desk

Integrace s nástrojem evidujícím práci na veškerých požadavcích, ať už v rámci interní nebo externí podpory zákazníka, je nemalou součástí pracovní náplně zaměstnanců podpory zákazníka či DEVops oddělení. Nástroj CAPPM jakožto SW evidující čas strávený na jednotlivých aktivitách je schopen tento čas efektivně sledovat a následně analyticky zobrazovat v reportech. V rámci této integrace můžete čas trávený na veškerých aktivitách analyzovat a zefektivnit strávený čas jednotlivých oddělení či členů týmu.

Integrace je plně automatická a zajistí předvyplnění výkazu práce jednotlivým uživatelům tak, aby bylo možné tento výkaz revidovat, potvrdit a odeslat ke schválení.

ERP – HR

Lidské zdroje jsou nedílnou součástí společnosti a základem pro budoucí plánování, proto je jejich přehled a kapacita předním tématem v systému PPM. Jedná se o jeden ze základních stavebních kamenů řešení, které umožňuje efektivně plánovat jednotlivé investiční aktivity a zvyšovat tak celkovou hodnotu společnosti. V rámci předpřipravené integrace s modulem lidských zdrojů jsme schopni jednoduše implementovat synchronizaci lidských zdrojů a organizační struktury, která podporuje výslednou kvalitu reportingu získaných dat z CAPPM.

 

Zdroje

Jméno a Příjmení

Kontaktní informace (email, tel, adresa)

Přímý nadřízený (Resource manager nebo také Liniový manažer)

Organizační zařazení (organizační jednotka)

Finanční informace (dostupnost, nákladové středisko)

 

Organizační struktura

Unikátní identifikátor organizační jednotky

Název organizační jednotky

Unikátní identifikátor nadřazené organizační jednotky

 

ERP – Financials

V návaznosti na efektivitu práce je nutné sledovat i finanční výkonnost jednotlivých investičních aktivit v rámci organizace. K tomuto účelu slouží napojení na finanční modul a získání dat např. o nákladovosti či tržbách v rámci jednotlivých projektů a jejich případné promítnutí v rámci celého portfolia.

Nabízíme jednoduché získání potřebných dat o plánovaných i reálných nákladech projektu a jejich zobrazení v patřičné struktuře, poskytující dokonalý přehled nákladů v čase, díky čemuž lze výrazně zlepšit plánování projektu. Získáte tak detailní a přehledné zobrazení výkonnosti vaší investice a jejího budoucího přínosu.

 

Agile

V současné době sledujeme trend vysokého růstu požadované integrace s nástroji pro Agilní řízení projektů. I přesto, že CA Clarity umožňuje řídit i agilní projekty, tak je potřeba říci, že se snaží především zastřešovat veškeré projekty a být platformou pro další práci s projekty a pro rozhodování nad nimi. Pro tyto potřeby jsme připravili možnost propojit nástroje mezi sebou a umožnit využití maximálního potenciálu obou nástrojů.

 

Nasazení a implementace

Nabízíme několik způsobů, jakými lze řešení CA Clarity PPM nasadit a implementovat do vaší organizace. Se zákazníky diskutujeme všechny jejich potřeby a zjišťujeme, jakým způsobem můžeme naplnit všechny požadavky tak, aby poskytnuté řešení bylo tím největším přínosem.

OnPremise

Řešení stavíme na hardwaru našich zákazníků, přičemž sizing je dán počtem uživatelů požadovaných zákazníkem. Celou architekturu navrhujeme individuálně pro každého zákazníka tak, aby vyhovovala všem jeho potřebám.

OnDemand

Řešení můžeme rovněž implementovat formou služby (SaaS – Software as a Service) poskytované naším dodavatelem. Zákazník se tak nemusí zabývat hardwarem, instalací, údržbou ani žádnými jinými prostředky, nezbytnými pro fungování CA Clarity PPM.

 

Migrace

Od zahájení implementace spolupracujeme se zákazníkem na přípravě šablon pro stávající data, která mají být přenesena do řešení CA Clarity PPM. Zdrojový systém, formát dat, počet záznamů, potřebné kroky při zpracování i všechny ostatní parametry migrace jsou důsledně projednány tak, aby byl zajištěn hladký a bezproblémový přechod na zcela nové řešení. Vedeme zákazníka od prvního kroku až do úplného zpřístupnění dat v nově implementovaném systému.

 

EA

Potřebujete najít nástroj, který by Vám pomohl s řízením firemní architektury z pohledu životního cyklu a investic? Vypracovali jsem pro CA Clarity doplněk, který je Vám schopný s tím pomoci. Ohlídá životní cyklus systémů a aplikací s transparentními vazbami v rámci společnosti. Je možné například předem odhadnout dopady vypnutí aplikace a tak ji vyčíslit v konkrétních číslech.


To se mi líbí!

Máte pocit, že toto řešení by mohlo být pro Vás to pravé? Neváhejte nás kontakovat, rádi Vám poradíme.
Kontaktujte mě


 

Back to Top
cs_CZČeština
en_USEnglish cs_CZČeština