V dnešním moderním světě je tempo neustále se zrychlující a je důležité neustále monitorovat dostupnost IT a systémů. Tento monitorovací proces však není zaměřen na sledování uživatelů.

Por dohled nad It systémy využíváme speciální software, který průběžně hlásí systémové události. Tímto způsobem monitorujeme dostupnost serverů a klíčových služeb, abychom zajistili vaši plynulou práci. Naše přístup je proaktivní a preventivní. Když technik vyhodnotí, že je nutný zásah na základě hlášení monitorovacího systému, okamžitě zasáhne, aby se předešlo výpadkům systémů. Díky tomuto přístupu nemusíte čekat na samotný výpadek systémů a často ani nezaznamenáte, že se vůbec nějaký problém vyskytl.

Vlastní produkty

6 výhod IT dohledu a monitoringu:

 • 1. Bezpečnost
  IT dohled a monitoring pomáhají zabezpečit vaše systémy a data před hrozbami a útoky. Průběžná kontrola a analýza událostí umožňují odhalit a reagovat na potenciální bezpečnostní incidenty včas.
 • 2. Prevence výpadků
  Monitorování dostupnosti serverů a klíčových služeb umožňuje identifikovat potenciální problémy a výpadky předem. Tím se minimalizuje riziko přerušení práce a ztráty produktivity.
 • 3. Optimalizace výkonu
  Díky detailnímu sledování výkonu systémů a aplikací můžete identifikovat přetížení, pomalé odezvy nebo jiné problémy, které by mohly ovlivnit výkon vaší IT infrastruktury. Tímto způsobem můžete provádět potřebné úpravy a optimalizace.
 • 4. Plánování kapacit
  Monitorování využití zdrojů umožňuje lépe plánovat potřebu kapacity a zdrojů pro vaše IT prostředí. Tím se minimalizuje riziko přetížení a zajišťuje se dostatečná dostupnost pro vaše potřeby.
 • 5. Rychlá reakce na problémy
  Průběžný dohled a monitorování umožňují okamžitou reakci na problémy a incidenty. Technici mohou rychle zasáhnout a vyřešit potenciální problémy, aniž by vyžadovali vaši aktivní intervenci.
 • 6. Transparentnost a reporting
  IT dohled a monitoring poskytují přesný přehled o stavu vaší IT infrastruktury. Díky detailním reportům a statistikám můžete sledovat vývoj, identifikovat trendy a provádět analýzy pro další plánování a strategická rozhodnutí.

Naši zákazníci