Basic characteristics

Řízení dodávky projektu

Životní cyklus služby (výrobku) představuje její postavení na trhu. Řízení životního cyklu je jednou z klíčových úloh řízení marketingu a prodeje. Product Lifecycle Management (PLM, správa životního cyklu výrobku) je informační platforma, která v sobě zahrnuje technické, výrobní i marketingové údaje o daném výrobku.

Výrobní podnik potřebuje mít systém řízení výroby (např. ERP), systém řízení vztahů s dodavateli SCM, systém řízení vztahů se zákazníky CRM, systém řízení kvality a systém pro plánovitý technický rozvoj a inovace. PLM tyto systémy sjednocuje a vytváří konsolidovaný soubor informací o daném výrobku.

Platforma PLM pokrývá pět základních oblastí:

  • systémový inženýring, který se primárně stará o sběr požadavků na výrobky
  • správu výrobního portfolia, která slouží k alokaci výroby dle plánů vývoje a výrobních zdrojů
  • systémy pro vývoj, konstrukci a přípravu výroby produktů (CAD, CAE, CAM atd.), zajišťují technickou podporu výroby a simulaci výrobních procesů
  • správu výrobních procesů, umožňují sledovat a optimalizovat výrobní procesy
  • správu dat o výrobku, soustřeďuje se na udržování aktuálních informací o výrobku po celou dobu životního cyklu

Platforma PLM sjednocuje těchto pět oblastí do jediného konzistentního systému.

Analýza životního cyklu produktu

Analýza životního cyklu by měla být prvním krokem při řízení životního cyklu, ať již služby nebo výrobku. Měla by nám dát dostatečné informace pro správné nastavení procesů řízení tak, abychom obstáli v konkurenčním boji. Jestliže nemáme k dispozici aktuální data, může se stát, že vynaložené úsilí nepřinese kýžený výsledek.

Pomůžeme Vám:

  • provést analýzu životního cyklu výrobků/služeb
  • nastavit procesy řízení životního cyklu výrobků/služeb
  • audit současných procesů řízení životního cyklu výrobků/služeb
  • implementovat nápravná opatření provedených auditů

I like it!

Do you feel that this solution could be right for you? Do not hesitate to contact us, we will be happy to advise you.
Contact me

Back to Top
en_USEnglish
cs_CZČeština en_USEnglish