Basic characteristics

Analýza firemních procesů

Jako zcela samostatnou službu si Vám též dovolujeme nabídnout analýzu firemních procesů. V každé organizaci se v průběhu jejího života vytvoří určité postupy, které získávají statut „takhle se to dělalo vždycky“ a o kterých se příliš nepřemýšlí. Noví pracovníci jsou do nich zaškoleni, dlouholetí pracovníci je berou jako pevné dogma. Jenže časy se mění a dogmata mohou být již dávno přežitá – jenže zevnitř je neuvidíte.

Analýza procesů (někdy též Procesní analýza) je obecný pojem pro analýzu toku práce v organizacích. Pomůžeme Vám pochopit, zlepšit a řídit procesy v organizaci. Analýza procesů je analýza zaměřená na postup práce od jednoho člověka k druhému, přičemž popisuje vstupy, výstupy, jednotlivé kroky a případně též spotřebu zdrojů. Může se jednat o analýzu jednoho konkrétního procesu nebo komplexní analýzu všech procesů organizace.

Proč by organizace měla analyzovat své procesy? V zásadě ze tří důvodů:

 1. Popis procesů (např. pro účely popisů pracovních náplní, návodů, postupů práce nebo pro funkční specifikaci při vývoji aplikací)
 2. Řízení, automatizace procesů (například automatické schvalování faktur)
 3. Optimalizace a zlepšování procesů

Procesní analýza je jednou z nejdůležitějších analytických technik, které by organizace měly využívat, kdykoliv potřebuje zjistit či popsat tok práce, zlepšit výkonnost, účelnost, efektivnost, hospodárnost nebo profitabilitu. Procesní analýza je výchozí bod pro další optimalizaci či reengineering.

Nejčastější využití analýzy procesů:

 • popis procesů určený pro vnitřní předpisy/směrnice
 • popis procesů pro pracovní náplně
 • popis procesů pro zákazníky či obchodní partnery (např. jak mají postupovat při nákupu)
 • popis procesů jako podklad pro zavedení nových systémů, aplikací informačního systému podniku
 • následná optimalizace procesů či zásadní reengineering procesů s cílem zlepšení, snížení nákladů, zjednodušení či zrychlení procesů, odstranění nedostatků

Analýza procesů Vám pomůžeme jednotlivé procesy identifikovat, popsat, vizualizovat a dát do vzájemných souvislostí. Pokytneme Vám jak detailní, tak přehledový obrázek o podnikových procesech a upozorníme na nedostatky či problémy.

Výstupem analýzy procesů jsou:

 • procesní model nebo celková mapa procesů v organizaci dělená do hlavních a podpůrných procesů
 • návrhy na optimalizaci procesů včetně ekonomického zhodnocení nákladů na zlepšení procesů a jejich přínosů
 • proškolení stežejních pracovníků pro vytváření a udržování procesů organizace

I like it!

Do you feel that this solution could be right for you? Do not hesitate to contact us, we will be happy to advise you.
Contact me

Back to Top
en_USEnglish
cs_CZČeština en_USEnglish