Basic characteristics

Manage Projects

The tool is primarily based on the management of activities (idea, projects, services, applications,…) throughout the lifecycle, including the standardization of individual activities. Each main process is connected with supported processes for resource management, finance, requirements, releases.

Projektové řízení obsahuje funkcionality, které jsou nezbytné pro řízení projektů, tak aby odpovídaly metodice projektového řízení užívaného zákazníkem:

 • Implementace metodických postupů do systému

 • Nastavení typů projektů

 • Nastavení členů týmu pro práci na projektu

 • Vytváření harmonogramu projektu a zadávání úkolů členům týmu

 • Správa projektových dokumentů

 • Vytváření zpráv o stavu projektu

 • Řízení rizik na projektu (nastavení procesu práce s riziky, katalog rizik)

 • Řízení problémů a změn (nastavení procesu změnového řízení)

 • Financial management of the project

 • Detailní plánování projektů

 • Status reporty projektu

I like it!

Do you feel that this solution could be right for you? Do not hesitate to contact us, we will be happy to advise you.
Contact me

Správa dokumentů

Nástroj obsahuje dvě části pro řízení projektových dokumentů. První částí je Knihovna znalostí, která slouží jako úložiště dokumentů týkajících se zásad a postupů pro všechny uživatele systému.
Knihovnu znalostí můžete použít pro ukládání generických dokumentů. Většina uživatelů do této knihovny může přistupovat, ale jejich oprávnění přístupu k jednotlivým složkám se může lišit.

Druhou částí pro řízení projektových dokumentů je Manažer dokumentů v rámci složky Spolupráce, která přímo souvisí s konkrétním projektem. K tomuto dokumentovému úložišti mají přístup pouze nadefinovaní účastníci projektu (projektový tým a management) a jejich oprávnění jsou řízena na úrovni projektových práv (číst, vkládat, upravovat). V rámci tohoto úložiště dokumentů lze řídit akce přímo nad jednotlivými složkami i samotnými dokumenty (nová složka, stáhnout vše, stáhnout postupně, povolení, přidat dokumenty apod.)

Back to Top
en_USEnglish
cs_CZČeština en_USEnglish