Basic characteristics

Řízení aplikačního portfolia

Optimalizujte rozdíl mezi náklady na technologie a IT budgetem

Dnešní CIO vědí lépe než kdokoliv jiný,  že je nezbytné řešit rostoucí požadavky na nové technologie s ohledem na stále se snižující rozpočet. Zatímco požadavky zákazníků a uživatelů rostou, rozpočty nejen do IT technologií mají stagnující nebo dokonce klesající tendenci. Co s tím? Využít každou příležitost ke zvýšení efektivity, snižovat v maximální míře náklady a vytěžit co nejvíce ze stávajících benefitů.

I like it!

Máte pocit, že toto řešení by mohlo být pro Vás to pravé? Neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám poradíme.
Contact me

Aplication Portfolio Management (APM) je jednou z oblastí IT, kde lze tyto výhody vytěžit. Zde můžeme překlenout propast mezi požadavky zákazníků a omezeným rozpočtem. APM nám umožní:

 • zjednodušit IT podporu a snížit náklady na redundantní podporu, nedostatečně využívané či zastaralé aplikace
 • identifikovat a racionalizovat aplikace, pochopit jejich související náklady, rizika a obchodní hodnoty
 • určit ideální způsob, jak využít nových a stávajících technologií, které poskytují maximální obchodní hodnotu a splňují potřeby stále více náročných uživatelů

4 kroky k racionalizaci aplikačního portfolia

Při konfrontaci s uživatelem, informačními technologiemi a obchodními výzvami spojenými s transformací technologií bývá pro organizace odstrašujícím závazkem racionalizace aplikačního portfolia a společnosti často neví, kde vlastně začít.

Pomocí  špičkových metodik APM byl vytvořen čtyřstupňový proces, který má tuto nejistotu zmírnit. Metoda nabízí příručku, kterou mohou organizace využít ke sledování a neustálému zlepšování procesu APM.

Krok 1

Vytvořte seznam aktivit

Předtím, než organizace začne s transformací svého portfolia aplikací, musí vědět, co transformovat. Prvním krokem je především vytvoření soupisu existujících aktiv:

Stanovení správce APM programu, který bude řídit proces v rámci organizace.

Definování, co představují aplikace založené na unikátních vlastnostech a požadavcích.

Analýza všech aktuálních aplikací v organizaci. Je bezpodmínečně nutné sdílet důležité informace, např. smlouvy, licence apod., dále vytěžovat dokumentovaná metadata aplikací, jak a kde se jaká aplikace používá.

Krok 2

Nastavte kritéria

Po vytvoření soupisu je dalším krokem charakterizace aplikací založená na určitém souboru kritérií, které Vám pomohou určit jejich hodnotu pro podnikání:

Vytvoření racionalizačních kategorií
Mapování aplikací do podnikových procesů
Posuzování žádostí podle hlavních kritérií, včetně :

 • technické vhodnosti
 • strategické vhodnosti
 • obchodní hodnoty
 • nákladů
 • možností prodeje

Krok 3

Stanovte hodnotu aplikací

Poté, co byla nastavena kritéria, je důležité ohodnocení jednotlivých aplikací podle toho, jaký mají dopad na hlavní obchodní činnost, náklady a rizika.

Hodnocení podle klíčových metrik :

 • chybovost aplikace
 • náklady na správu a údržbu
 • dostupnost a z toho vyplývající dopady na výkonnost
 • rychlost zpracování

Mapování aplikací podle hodnoty hlavního předmětu podnikání a spokojenosti uživatelů.

Pochopení úrovně rizika spojeného s provozem aplikací, založeného na kritičnosti aplikací, počtu uživatelů a celkové obchodní hodnotě.

Krok 4

Přejděte k budoucímu stavu

Nyní, když byly požadavky vyhodnoceny na základě jejich úrovně dopadu na podnikání, je dalším krokem zpracovat všechny uvedené údaje a využít je pro rozhodování o budoucím stavu:

 • zařazení všech požadavků do aplikačního portfolia
 • vizualizace aplikačního prostředí běžného stavu a definování budoucího stavu tak, aby se dalo rozhodnout o ukončení aplikace, jejím nahrazení či jejím rozvoji z pohledu hlavního předmětu podnikání
 • sestavení plánu přechodu, který bere v úvahu významné změny pro informační technologie, uživatele a podnikání
 • posledním a důležitým faktem je pochopení, že racionalizace aplikací je nikdy nekončící proces, který se zase vrátí zpět do prvního kroku, neboť okolní prostředí se neustále vyvíjí a mění v průběhu času

Plánování shora dolů, realizace zdola nahoru

Řešení CA Clarity od společnosti CA Technologies je standardem v oblasti řízení projektů a portfolií. Řešení pomáhá organizacím plánovat od shora dolů a realizovat bezchybně zdola nahoru. Rychle se rozvíjející, otevřené a agilní řešení CA Clarity napomáhá spojit obchodní a technologické cíle k vytvoření strategických scénářů, bilancování investičních portfolií, komunikovat akční plány a zefektivnit prostředky pro rychlou reakci na vzniklou poptávku a poskytnout tak správné řešení.

Nástroj Portfolio Management s CA Clarity ™ Project & Portfolio Management (PPM) je navržen tak, aby pomohl organizacím překlenout propast mezi rostoucími nároky technologií a dostupného rozpočtu. Přináší data pro rozhodovací proces, který snižuje náklady a složitost spojenou se správou, modernizací a optimalizací aplikačního portfolia.

CA Clarity PPM pro Application Portfolio Management pomáhá organizacím:

 • uvolnit zdroje na financování novinek
 • zjednodušit aplikační portfolia
 • snížit náklady
 • reagovat rychle na požadavky trhu a potřeby uživatelů
Back to Top
en_USEnglish
cs_CZČeština en_USEnglish