Demand management.

Sběr a řízení návrhů/idejí patří mezi jednu z nejdůležitějších aktivit organizace, která zajišťuje chod společnosti i do budoucnosti. Nové návrhy je potřeba sbírat, ohodnotit z pohledu času, pracnosti a finančních zdrojů. Právě k tomu slouží modul Demand managementu v Clarity PPM. V rámci Portfolií pak probíhá vyhodnocení, které návrhy realizovány budou a které ne – jak z pohledu zdrojů/času/financí, ale i dalších prioritizačních ukazatelů.

Modul řízení návrhů poskytuje veškerá potřebná data a repoting pro klasifikaci, vyhodnocení a využití nestrukturovaných návrhů. Návrhy mohou být snadno přiřazeny ke konkrétnímu produktu či korporátní strategii. Schopnost stanovení priorit a vazeb mezi dalšími investicemi umožňuje v realizaci vysledovat aktivitu k původnímu záměru a odhadům.

Back to Top
cs_CZČeština
en_USEnglish cs_CZČeština