S nástrojem RiskRecon můžete využívat komplexní bezpečnostní monitoring dodavatelů, který je speciálně přizpůsoben tak, aby odpovídal vaší politice rizik. Toto výkonné řešení zjednodušuje pochopení potenciálních rizik a umožňuje vám přijímat informovaná rozhodnutí. Efektivní pracovní postup systému RiskRecon umožňuje bezproblémovou spolupráci s dodavateli, což vám umožňuje přijímat proaktivní opatření a dosahovat příznivých výsledků v oblasti rizik.
crisis_alert
crisis_alert

84 % organizací hostuje kritická nebo citlivá aktiva u externích stran.

supervisor_account
supervisor_account

34 % odborníků v oblasti TPRM považuje odpovědi dodavatelů na dotazníky pro hodnocení rizik za relevantní.

Provádějte informovanější výběr dodavatelů.

Vybírejte dodavatele, kteří chrání vaše rizikové zájmy. RiskRecon poskytuje objektivní hodnocení pro každou hodnocenou stranu.

 

Stanovte priority svého portfolia dodavatelů.

RiskRecon poskytuje poznatky založené na datech, které vám pomohou stanovit priority při posuzování rizik dodavatelů. Pomocí hodnocení výkonnosti RiskRecon se můžete zaměřit na méně výkonné dodavatele.

 

Provádějte hodnocení efektivněji.

Spolupracujte s dodavateli tak, že jim poskytnete podrobnosti o prostředí IT a objektivní hodnocení kybernetické bezpečnosti. Díky kvalitním odpovědím na dotazník a čistému hodnocení se mohou analytici zaměřit na všechny problémy, na které RiskRecon upozorní.

 

Spravujte kritické zranitelnosti.

Identifikujte kritické zranitelnosti u svých dodavatelů a podle toho stanovte priority reakce. RiskRecon poskytuje údaje o tom, kteří dodavatelé jsou těmto zranitelnostem vystaveni, což vám umožní přijmout okamžitá opatření.

 

Dosáhněte lepších výsledků v oblasti rizik.

RiskRecon objektivně ověřuje výkonnost dodavatelů v oblasti kybernetických bezpečnostních rizik a umožňuje vašim analytikům zjistit, jak dobře dodavatelé implementují a provozují svůj program řízení rizik.

question_mark
question_mark

Objevte stránky

RiskRecon přímo monitoruje webovou prezentaci společnosti a vytváří tak nejpřesnější obraz o riziku kybernetické bezpečnosti v oboru.
priority_high
priority_high

Stanovte priority

Náš jedinečný model oceňování aktiv a přizpůsobitelné zásady rizik vám umožní zaměřit se na to, co je nejdůležitější.
fact_check
fact_check

Jednejte

Sdílené, zákaznicky laděné akční plány umožňují spolupráci s dodavateli při řešení zjištěných nedostatků a zlepšování stavu zabezpečení.

Naši zákazníci