Základní charakteristika

Reporty a portlety

Nástroj CA Clarity PPM je postaven na principu poskytování on-line aktuálních dat o projektech. V rámci tohoto principu je koncipován i reporting projektového řízení. Jsou zde definované přehledové portlety a dasboardy, které ukazují požadovaná data skrze celý životní cyklus projektu a předdefinované výstupy nezbytné pro řízení projektu. Portlety jsou uživatelsky konfigurovatelné s možností exportu do podporovaných formátů (doc.,pdf., xls.,ppt.)

To se mi líbí!

Máte pocit, že toto řešení by mohlo být pro Vás to pravé? Neváhejte nás kontakovat, rádi Vám poradíme.
Kontaktujte mě

Plán projektu

Vytváření portletů a dashboardů

Modul CA Clarity Studio umožňuje Vašim oprávněným uživatelům a administrátorům sestavovat a publikovat stránky s dashboardy, které mohou zpřístupnit uživatelům v rámci celého Vašeho podniku. Každá stránka je tvořena sadou portletů – malých oken s informacemi prezentovanými ve formě grafů, tabulek nebo výstřižků webové stránky – které se uživatelům aplikace CA Clarity s příslušnými přístupovými oprávněními automaticky zobrazují na pracovní ploše jejich počítače.

KPIs dle typu projektu

Uživatelé si pak mohou své stránky s dashboardy přizpůsobit tím, že zvolí, které portlety se mají zobrazovat a které mají být skryté, a kde mají být tyto portlety na stránce umístěné.

Mezi příklady portletů s dashboardy patří:

 • Dashboard pro vedoucí pracovníky, který v sobě soustřeďuje nejdůležitější analytické údaje týkající se portfolia Vaší organizace, a to včetně zobrazení harmonogramů projektů a rizik, souladu programů s Vašimi podnikatelskými záměry, grafů návratnosti investic a údajů o míře využívání zdrojů.
 • Bodovací tabulka portfolia s barevně odlišenými indikátory stavu pro výkonnost, kvalitu, náklady a harmonogram.
 • Dashboard s ukazateli programu, který poskytuje celkový souhrn informací o stavu, nákladech a odchylkách vybrané sady nejdůležitějších iniciativ.
 • Portál kanceláře vedení programu, který obsahuje potřebná oznámení, příklady úspěchů, odkazy na články o nových metodologiích a seznam aktivních projektů.
 • Dashboard pro správu poptávky, který umožňuje zaznamenávat žádosti o projekty, žádosti o služby, incidenty, nápady na nové produkty a služby, strategické iniciativy a žádosti o podporu.

TOP list projektů dle priority

Portlety modulu Studio získávají potřebné informace z prostředí aplikace CA Clarity, jiných databází ve Vašem podniku a z externích zdrojů dostupných v HTML, jako jsou obchodní zprávy a informace o stavu sítě. Vaši administrátoři mohou vytvářet nové portlety na základě obchodních objektů nebo dotazů. Uživatelé mohou své portlety naplnit grafy, tabulkami, pracovními postupy, optimálními postupy, dokumenty a formuláři, které se všechny aktualizují a zpřístupňují v reálném čase bez nutnosti sestavovat a revidovat výkazy. Prezentace portletu lze snadno ovládat za použití myši, příslušná nastavení konfigurace jsou dostupná jak administrátorům, tak i koncovým uživatelům, kteří jejich pomocí mohou:

 • zobrazovat informace v podobě sloupcových, bublinových, trychtýřových, čárových, koláčových a rozptylových grafů,
 • prostřednictvím Ganttových grafů a indikátorů průběhu vizuálně znázorňovat harmonogramy, postup realizace a stav jednotlivých položek, jako jsou dílčí úkoly v rámci projektů,
 • trvání programu a životní cykly zařízení nebo aplikací,
 • využívat předpřipravené histogramy pro sledování míry využívání zdrojů,
 • sestavovat bodovací karty segmentováním spojitých dat do skupin a aplikováním ikon stavu, jako jsou zelená, oranžová a červená signalizační světla (po vzoru semaforů), značek zaškrtnutí indikujících schválené versus neschválené položky a indikátorů výkonnosti,
 • vytvářet jednoduché nebo komplexní filtry, které uživatelům umožňují zobrazit pouze ty informace, které jsou pro ně důležité,
 • získat v reálném čase přístup k odkazům z obsahu portletů na podrobné informace o obchodních objektech, jako jsou investice portfolia, zdroje, projekty a nápady.
Back to Top
cs_CZČeština
en_USEnglish cs_CZČeština