Základní charakteristika


Integrace

Nabízíme již předpřipravené řešení v podobě jednotlivých konektorů, které řeší nejpalčivější uvedená témata u většiny našich zákazníků. Nutné je pouze nadefinovat rozsah předdefinovaných dat a formu jejich získání směrem do řešení CAPPM.

Kalendář

Potřebujete zohlednit naplánované dovolené ve vašem projektu? Pak tu máme přesně řešení pro váš problém. Jedná se o jednoduchou synchronizaci kalendáře jednotlivých zdrojů na základě informací o plánování dovolených či jiné nedostupnosti zdroje v budoucnosti. Na základě dat poskytnutých z docházkového nebo jiného interního HR systému dojde k propisu do nástroje CAPPM, což vám umožní mnohem přesnější plánování zdrojů na projektech.

Docházkový systém

Chcete znát efektivitu práce a docházky svých zaměstnanců a již máte interní docházkový systém? Pokud ano, tak nabízíme v rámci řešení CAPPM jednoduchou integraci s docházkovým systémem, který umožňuje práci s docházkou a její porovnání s výkazem práce.

Service Desk

Integrace s nástrojem evidujícím práci na veškerých požadavcích, ať už v rámci interní nebo externí podpory zákazníka, je nemalou součástí pracovní náplně zaměstnanců podpory zákazníka či DEVops oddělení. Nástroj CAPPM jakožto SW evidující čas strávený na jednotlivých aktivitách je schopen tento čas efektivně sledovat a následně analyticky zobrazovat v reportech. V rámci této integrace můžete čas trávený na veškerých aktivitách analyzovat a zefektivnit strávený čas jednotlivých oddělení či členů týmu.

Integrace je plně automatická a zajistí předvyplnění výkazu práce jednotlivým uživatelům tak, aby bylo možné tento výkaz revidovat, potvrdit a odeslat ke schválení.

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je obr.-Lukáš-1024x522.jpg.

ERP – HR

Lidské zdroje jsou nedílnou součástí společnosti a základem pro budoucí plánování, proto je jejich přehled a kapacita předním tématem v systému PPM. Jedná se o jeden ze základních stavebních kamenů řešení, které umožňuje efektivně plánovat jednotlivé investiční aktivity a zvyšovat tak celkovou hodnotu společnosti. V rámci předpřipravené integrace s modulem lidských zdrojů jsme schopni jednoduše implementovat synchronizaci lidských zdrojů a organizační struktury, která podporuje výslednou kvalitu reportingu získaných dat z CAPPM.

 

Zdroje

Jméno a Příjmení

Kontaktní informace (email, tel, adresa)

Přímý nadřízený (Resource manager nebo také Liniový manažer)

Organizační zařazení (organizační jednotka)

Finanční informace (dostupnost, nákladové středisko)

 

Organizační struktura

Unikátní identifikátor organizační jednotky

Název organizační jednotky

Unikátní identifikátor nadřazené organizační jednotky

 

ERP – Financials

V návaznosti na efektivitu práce je nutné sledovat i finanční výkonnost jednotlivých investičních aktivit v rámci organizace. K tomuto účelu slouží napojení na finanční modul a získání dat např. o nákladovosti či tržbách v rámci jednotlivých projektů a jejich případné promítnutí v rámci celého portfolia.

Nabízíme jednoduché získání potřebných dat o plánovaných i reálných nákladech projektu a jejich zobrazení v patřičné struktuře, poskytující dokonalý přehled nákladů v čase, díky čemuž lze výrazně zlepšit plánování projektu. Získáte tak detailní a přehledné zobrazení výkonnosti vaší investice a jejího budoucího přínosu.


To se mi líbí!

Máte pocit, že toto řešení by mohlo být pro Vás to pravé? Neváhejte nás kontakovat, rádi Vám poradíme.
Kontaktujte mě


Back to Top
cs_CZČeština
en_USEnglish cs_CZČeština